HAG/DEN HAAG | 08.07.2016.

POMIJERANJE ROKOVA ZA PODNOŠENJE ZAVRŠNIH PODNESAKA

Novi preliminarni rok za podnošenje završnih podnesaka u predmetu Ratka Mladića je 3. oktobar ove godine, saopšteno je na današnjoj konferenciji o stanju u postupku. Konačni datum biće određen kada se razriješe preostala pitanja u vezi sa izvođenjem dokaza Mladićeve odbrane

Na statusnoj konferneciji u predmetu bivšeg komandanta Glavnog štaba VRS Ratka Mladića sudija Bakone Moloto je saopštio da je novi, preliminarni rok za podnošenje završnih podnesaka strana u postpuku 3. oktobar ove godine. Konačan datum biće određen kada se razriješe preostala dokazna pitanja.

Tužilaštvo traži da se postave rokovi za rješavanje preostalih dokaznih pitanja. Radi se, pored ostalog, i o evenutalnom ponovnom dolasku ruskog pukovnika Andreja/Andrey Demurenka u Hag kako bi završio svjedočenje započeto sredinom juna ove godine i iskazu Jasmina Odobašića iz Komisije za nestale BiH koje je, također, pod znakom pitanja već duže vrijeme.

Na konferenciji o stanju u postupku u jednom času je spomenut 16. avgust kao mogući datum nastavka Demurenkovog iskaza. Međutim, ostalo je nejasno da li će ruski pukovnik zaista i završiti svoj iskaz u Hagu koji je samoinicijativno prekinuo u sred unakrsnog ispitivanja prije nepunih mjesec dana.

Više detalja o nastavku izvođenja dokaza Mladićeve odbrane biće obznanjeno javnosti najvjerovatnije putem pismenih podnesaka strana u postupku i odluka vijeća tokom naredne dvije sedmice, prije nego što počne ljetna sudska pauza. U međuvremenu, sudija Moloto je zaključio postupak protiv Ratka Mladicha “sine die”, odnosno do daljnjeg.