HAG/DEN HAAG | 03.02.2016.

POLICAJAC SE NIJE BAVIO ZLOČINIMA

Bivši pripadnik CSB Banjaluka Mile Matijević na suđenju Ratku Mladiću tvrdio da ne zna ništa o zločinima nad nesrpskim stanovništvom Jajca, Banjaluke, Bosanskog Novog, Prijedora i Kotor Varoši. Za Korićanske stijene je čuo, a za logora Omarska kaže da je bilo “indicija” zločinima, ali on nije znao ništa konkretno... “a '95. je otišao u obrazovanje”

Na suđenju bivšem komadnantu Glavnog štaba VRS Ratku Mladiću nastavljen je iskaz Mileta Matijevića, bivšeg pripadnika Centra službi bezbjednosti (CSB) u Banjaluci i zamjenika načelnika Uprave kriminalističke policije u Bijeljini. Trenutno je dekan Fakulteta pravnih nauka Univerziteta za poslovne studije u Banjaluci

Tužilac Artur Traldi je na jučerašnjem početku unakrsnog ispitivanja ukazao na učešće banjalučke policije u operacijama u Jajcu gdje je od predratnih 33.000 Muslimana i Hrvata do kraja rata ostalo jedva njih stotinjak. Matijević tvrdi da se nije radilo o “etničkom čišćenju” te da su pripadnici svih nacija napuštali Jajce zbog ratnih dejstava. U današnjem nastavku suočio je svjedoka sa zločinima takozvanih Srpskih odbrambenih snaga (S.O.S.) u Banjaluci, Bosankom Novom, Prijedoru i Koror Variši, čiji su pripadnici kasnije inkorporirani u specijalni odred policije. Matijević je u jednom času rekao da mu je bilo poznato da je S.O.S. bila kriminalna grupa, ali je kasnije pokušao da to porekne.

Pošto je u izjavi odbrani naveo da je Simo Drljača “smijenjen” sa mjesta načelnika policije u Prijedoru, iz čega bi se moglo zaključiti da je kažnjen zbog počinjenih zločina, tužilac je ukazao na dokaze koji ukazuju da je Drljačina policijska karijera bila u konstantnom usponu. Ilustrovao je to i video snimkom intervju sa Ratkom Adžićem koji je nakon što je Drljača upućen na novu dužnost izjavio da on to "ne bi nazvao smjenom" i dodao: “Mi smo to uradili ‘po srpski’ (jer) “sa stvarima koje je uradio Drljača može samo napredovati u karijeri.”

Drljačino napredovanje, ukazao je tužilac, zapravo se dogodilo nakon zločina u logorima Omarska, Keraterm i Trnopolje, kao i masakra na Korićanskim stijenama koji su izvršili prijedorski policajci. Matijević je, kaže, čuo za taj masakr i poznato mu je da je vršena istraga, ali da niko nije kažnjen. Što se tiče zločina u Omarskoj “postojale su indicije” ali on, tvrdi, nije znao ništa konkretno, “a '95 je otišao u obrazovanje”, pa se više nije time bavio.

Nakon takvih Matijevićevih odgovora tužilac Traldi je zatražio od sudija da upoznaju svjedoka sa pravilom 90E koje mu omogućava da odbije da odgovori na pitanja koja bi ga mogla inkriminisati, osim ako ga na to ne primoraju sudije. Tužilac je, zatim, citirao izjavu pukovnika Bogojevića datu istražiteljiam Tribunala u kojoj govori o hapšnjenima i zatvaranjima civila u Omarsku i “lošim stvarima” koje su im se tamo događale. Matijević kaže da o tome nije razgovarao sa Bogojevićem.

Matijević tvrdi da nema pojma kako se njegovo ime našlo u dnevnku generala Mladića koji je, podsjetimo, 27. maja 1993. godine zapisao da ga je pukovnik Bogojević obavijestio da je Drljača, u prisustvu Matijevića, zatražio pomoć od vojske da "mljevenjem, spaljivanjem ili na neki drugi način"riješi problem oko 1.500 muslimanskih leševa zakopanih u rudniku Tomašica.

Dokazni postupak odbrane nastaviće se u ponedjeljak 29. februara a do tada će biti održano samo jedno specijalno zasijedanje, zakazano za 16. februar.