HAG/DEN HAAG | 02.11.2015.

POGREŠNE PREMISE - POGREŠNI ZAKLJUČCI

U nastavku unakrsnog ispitivanja vojnog veštaka odbrane Mileta Poparića tužiteljica sugerisala da je svedok u ekspertskom izveštaju prilagođavao dokaze tako da bi opravdao zaključke o nevinosti vojske bosanskih Srba za snajperske incidente u Sarajevu. Delove ispitivanja eksperta za balistiku bilo nemoguće pratiti jer fotografije o kojima se raspravljalo nisu javno prikazane

U nastavku unakrsnog ispitivanja Mileta Poparića, vojnog veštaka odbrane Ratka Mladića, optužba je ukazivala da je svedok na osnovu pogrešnih premisa došao do pogrešnih zaključaka. Tužiteljica Edžerton/Edgerton je sugerisala da greške nisu slučajne, odnosno da je određene informacije prilagođavao potrebi da se vojska bosanskih Srba amnestira odgovornosti za snajperske udare na sarajevske civile tokom četvorogodišnje opsade grada.

Svedok je u vezi sa više snajperskih incidenata naveo da mete nisu bile vidljive sa položaja Mladićeve vojske. Tako je, recimo, tvrdio da je Sanija Dževlan dok je biciklom prelazila most na Dobrinji ranjena u butinu 6. januara 1994. godine u 16 i 30 časova, kada je vidljivost zbog mraka već bila smanjena. Tačno vreme ranjavanja je sam izračunao, odnosno pretpostavio na osnovu podatka da je ranjena devojka bila u obilasku bolesne majke u bolnici Koševo i da se povratak odigrao nakon isteka vremena za posete. Tužiteljica je uputila eksperta odbrane na deo Sanijinog ranijeg svedočenja pred Tribunalom u kojem je rekla da je majka ležala bolesna kod kuće, a da je u bolnicu išla po lekove. Popadić odgovara da zapravo nije ni bitno u koje se vreme odigrao incident i tvrdi da je u izveštaju obradio obe varijante – da se ranjavanje desilo po mraku i dok je još bilo dnevne svetlosti.

Optužba je, dalje, sugerisala da je svedok veštački "pomerao" mesta gde su sarajevski cvili stradali tako da izgleda da te lokacije nisu bile vidljive sa položaja bosanskih Srba, zatim da je preuveličavao dokaze o vojnom prisustvu Armije BiH na mestima incidenata, zanemarivao iskaze svedoka a oslanjao se na navode koji nikada nisu stigli do dokaznog spisa Mladićevog predmeta. Mada se ni u jednom momentu nije odrekao svojih zaključaka, Poparić je priznao određene propuste, a u više navrata je rekao da mu se nalazi baziraju na pretpostavkama. Zato su ga sudije pozvale da uvek jasno naglasi da li se radi o "verovatnoći ili zaključivanju na temelju činjenica".

Dobar deo današnjeg ispitivanja posvećen je svedokovoj tvrdnji da u Domu za slepe, odakle se po optužbi dejstvovalo po sarajevskim civilima, nije bilo srpskih snajperskih položaja. Poparić se nije odrekao svog stava ni kada su mu predočene izjave svedoka i izveštaji Unprofora i Armije BiH o tome da je iz pomenutog objekta pod kontrolom vojske bosanskih Srba otvarana vatra.

Vodila se polemika i o tome da li su određene tačke u gradu bile vidljive iz Doma za slepe, ali je taj deo ispitivanja bilo apsolutno nemoguće pratiti budući da fotografije koje su mogli da vide učesnici u procesu nisu bile javno prikazane. Nije navedeno da se radi o poverljivim dokumentima, a slična stvar dogodila se i tokom Poparićevog ispitivanja prošle sedmice.

Iskaz Mladićevog eksperta nastavlja se sutra.