HAG/DEN HAAG | 17.01.2014.

OSVETNIK ILI PUKI POSMATRAČ

Svjedok Karadžićeve odbrane, bivši zamjenik voda vojne policije Bratunačke brigade Mile Petrović, tvrdi da u julu 1995. godine nije ubio šestoricu zarobljenih Muslimana, kako bi osvetio poginulog brata

Na suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću svjedočio je Mile Petrović, zamjenik komandira voda vojne policije Bratunačke brigade u vrijeme srebreničke operacije VRS. Karadžić ga je pozvao kako bi osporio vjerodostojnost iskaza bivšeg bezbjednjaka Bratunačke brigade Momira Nikolića, koji je priznao krivicu za srebreničke zločine i svjedočio u dokaznom postupku optužbe. Nikolić je u svom iskazu, pored ostalog, rekao da je Mile Petrović 13. jula 1995. godine likvidirao šestoricu zarobljenih Srebreničana. Karadžić je danas u dokaze uveo pisanu izjavu koju je Petrović dao 2003. godine timu odbrane komandanta Bratunačke brigade Vidoja Blagojevića.

Momir Nikolić je u priznanju i brojnim iskazima pred Tribunalom naveo da se 13. jula 1995. sa Petrovićem i njegovim komandirom Mirkom Jankovićem povezao od Bratunca ka Konjević Polju u vozilu UN. Tom prilikom su im se predala šestorica Muslimana koje su odvezli u Konjević Polje. Nikolić tvrdi da je Jankoviću i Petroviću naredio da te ljude priključe grupi od oko 250 dugih zarobljenih Muslimana. Kada su se rastali, Nikolić je čuo rafale, a ubrzo nakon toga Petrović mu je saopštio da je pobio zarobljenike i tako "osvetio" brata ubijenog prilikom napada Armije BiH na selo Bjelovac.

Petrović sve tonegira i tvrdi da je to Nikolić izmislio. "Ako sam ošamario ijednog Srbina ili Muslimana nek’ me odma’ strijeljaju", rekao je u unakrsnom ispitivanju odgovarajući na pitanja tužiteljice Melise Pak/Melissa Pack. Tužiteljica ga je suočila i sa spiskom devet žrtava, ekshumiranih stotinjak metara od raskrsnice u Konjević Polju. Pročitala je imena sedam od osam identifikovanih osoba i pozvala Petrovića da iskoristi priliku i pomogne porodicama žrtava tako što će reći istinu o tome kako su šestorica Muslimana koji su im se predali 13. jula izgubili živote.

Petrović, međutim, "ne može" pomoći porodicama žrtava jer, tvrdi, nije nikog ubio.Osim toga, kaže da su se 13. jula na putu za Konjević Polje predala samo dvojica Muslimana koje supredali srpskim snagama. Tvrdi, također, da nisu tačni ni Nikolićevi navodi da je Petrović megafonom pozivao Muslimane na predaju. Tvrdi da je Nikolić cijelu priču izmislio nakon što je Petrović odbio njegov zahtjev da svjedoči da je Blagojević naređivao Nikoliću.

Momir Nikolić se 2003. godine izjasnio krivim za zločin progona u Srebrenici. Osuđen je na 20 godina zatvora i kaznu izdržava u Finskoj.