HAG/DEN HAAG | 02.09.2011.

OPŠTE SAGLASJE ODBRANE I SVEDOKA OPTUŽBE

Zapovednik OVK iz kosovskog sela Istinić Skender Redžahmetaj prihvatio sugestije odbrane da Ramuš Haradinaj 1998. godine, iako je bio komandant operativne zone Dukađin, nije kontrolisao štabove podzona u tom području, pa tako ni onaj u logoru Jablanica, gde su počinjeni brojni zločini nad Albancima, Srbima i Romima

U nastavku juče započetog unakrsnog ispitivanja na suđenju bivšim zapovednicima OVK Ramušu/Ramush Haradinaju, Idrizu Balaju i Lahiju Brahimaju svedok optužbe Skender Redžahmetaj/Rexhahmetaj je prihvatio doslovno svaku sugestiju odbrane. Haradinajev branilac Emerson/Emmerson je tokom višečasovnog ispitivanja nastojao da potkrepi svoju tezu o tome da OVK 1998. godine nije bila "konvencionalna armija" već vojska u povoju u kojoj nije postojao čvrst sistem zapovedanja i da zbog toga njegov klijent ne može biti odgovoran za zločine u logoru OVK u Jablanici.

Svedok je u izjavama haškim istražiteljima koje su juče uvedene u dokaze naveo da je Ramuš Haradinaj na sastanku od 23. juna 1998. godine izabran za zapovednika operativne zone Dukađin u čijoj nadležnosti je bio i logor u Jablanici gde su, po optužnici, ubijani i premlaćivani albanski, srpski i romski zatočenici. Danas je, međutim prihvatio sugestiju branioca da je Haradinaj bio komandant samo na papiru i da nije izdavao naređenja već "samo uputstva".

Branilac je, dalje, sugerisao da je na pomenutom sastanku samo napravljen nacrt strukture OVK i da činovi i funkcije koji su dodeljeni pojedincima, pa tako i zvanje komandanta Haradinaju, nisu mogli zaživeti u praksi. Svedok se sa takvom tvrdnjom bez pogovora saglasio, baš kao što je prihvatio i da u periodu od marta do septembra 1998. godine kao zapovednik jedne od podzona u oblasti Dukađin sa sedištem u Istiniću nikada od Haradinaja nije dobio nijedno naređenje. Kaže da je u oblasti Dukađin bilo šest podzona i da su one bile nezavisne u odlučivanju. Vojna nezavisnost, sugerisao je branilac Emerson a prihvatio svedok, proisticala je iz kulturne samostalnosti kosovskih sela koju su oni "ljubomorno čuvali".

Konačno, da bi odrekao odgovornost svog klijenta za događaje u Jablanici, branilac je sugerisao da je štab podzone u tom selu funkcionisao nezavisno od okolnih centara OVK, uključujući i Haradinajev štab u Glođanu. Redžahmetajev odgovor na tu sugestiju bio je identičan svim prethodnim.

Tužilac je u kratkom dodatnom ispitivanju svedoka podsetio na deo izjave haškim istražiteljima u kojem je rekao da je Haradinaj imao "de facto vlast u oblasti Dukađin". Redžahmetaj pojašnjava da nije želeo da kaže da je Haradinaj imao "legalnu vlast" već samo "autoritet" koji je proisticao iz njegove popularnosti zbog vojničkih uspeha u borbama protiv srpskih snaga bezbednosti.

Suđenje bivšim zapovednicima OVK će se, po ranije utvrđenom rasporedu, nastaviti 26. septembra iskazima nekolicine zaštićenih svedoka.