HAG/DEN HAAG | 25.06.2011.

OGRANIČENJA ZA JAVNO OBJAVLJIVANJE DOKAZA PROTIV MLADIĆA

Odobren zahtev tužioca da se Mladićevoj odbrani zabrani da javno objavljuje dokumenta i informacije iz "potkrepljujućeg" dokaznog materijala koji joj je obelodanjen. Tužiocu takođe odobreno da u izjavama svedoka i žrtava koje obelodanjuje odbrani rediguje podatke "privatne prirode" na osnovu kojih bi se moglo utvrditi njihovo trenutno mesto boravka

Pretresno veće sudije Orija/Orie odobrilo je juče odobrilo zahtev optužbe da se odbrani Ratka Mladića zabrani javno objavljivanje dokumenata i informacija iz dokaznog materijala koji joj je obelodanjen nakon prvog pojavljivanja optuženog pred sudijama Tribunala. Radi se o takozvanom "potkrepljujućem materijalu" na osnovu kojeg je potvrđena optužnica protiv bivšeg komandanta Glavnog štaba VRS. Javno objavljivanje tih dokumenata i informacija u ovoj fazi postupka učinilo bi besmislenim eventualne kasnije zahteve tužioca ili naloge Pretresnog veća da se nekim od njih odobre zaštitne mere.

Mladićev privremeni branilac Aleksandar Aleksić nije prigovorio na ovaj zahtev tužioca, ali jeste na drugi: da se iz izjava svedoka i žrtava koje se obelodanjuju odbrani rediguju podaci "privatne prirode" na osnovu kojih bi se moglo utvrditi njihovo trenutno mesto boravka. Prema Aleksiću, prihvatanje tog tužiočevog zahteva moglo bi "negativno da utiče na sposobnost optuženog da priprema odbranu".

Veće je međutim, zaključilo da će uskraćivanje privatnih podataka žrtava i svedoka imati "nikakav ili vrlo ograničen" uticaj na sposobnost odbrane da se valjano pripremi za suđenje. Odbrani je, naime, obelodanjen identitet i sadržaj izjava žrtava i svedoka optužbe i može, ukoliko to smatra nužnim za svoje pripreme, da od tužilaštva traži da joj omogući kontakt sa njima. Slična ograničenja obelodanjivanja u cilju zaštite privatnosti žrtava i svedoka, navodi se u odluci, naložena su i u predmetu Radovana Karadžića.

U izuzetnim situacijama, kada je to zaista neophodno za pripremu odbrane, neke od poverljivih informacija se mogu obelodaniti trećim osobama, ali je odbrana dužna da ih upozori da se te informacije ne smeju dalje širiti niti dokumenti kopirati i javno objavljivati. Treće osobe su dužne da taj materijal vrate odbrani čim prestane potreba zbog koje im je obelodanjen, a odbrana je dužna da vodi spisak osoba koje su imale uvid u poverljive informacije ili dokumenta.

Ratko Mladić je, podsetimo, u pritvoru Tribunala od 31. maja ove godine, nakon što je uhapšen u Srbiji. Novo izjašnjavanje o navodima optužnice koja ga tereti za dvostruki genocid i druge zločine počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini zakazano je za 4. juli ove godine.