HAG/DEN HAAG | 02.12.2011.

ODOBRENO SAŽIMANJE MLADIĆEVE OPTUŽNICE

Prihvaćen predlog tužilaštva da sažme optužnicu protiv bivšeg komandanta Glavnog štaba VRS Ratka Mladića. Veće je zaključilo da je predloženih 106 incidenata za koje će se suditi Mladiću po najnovijem predlogu tužilaštva, "reprezentativno" za optužbe koje se stavljaju na teret bivšem komandantu Glavnog štaba VRS

Pretresno veće koje vodi predmet Ratka Mladića je prihvatilo predlog tužilaštva za skraćivanje optužnice koja bivšeg komandanta Glavnog štaba VRS tereti za etničko čišćenje u opštinama BiH, teror nad Sarajevom, genocid u Srebrenici i uzimanje pripadnika UN za taoce. Veće je zaključilo da su incidenti sadržani u najnovijem predlogu tužilaštva, "reprezentativni" za optužbe koje se Mladiću stavljaju na teret.

Prema predlogu tužilaštva, Mladiću će se suditi za 106 umesto 196 incidenata koji su navedeni u prvobitnoj optužnici. Zločini za koje se Mladić tereti "sažetom" optužnicompočinjeni su u 15 opština u Bosni i Hercegovini, što je osam opština manje nego u prvobitnoj optužnici. Smanjenje broja incidenata i mesta počinjena zločina je, smatra veće, "u interesu pravičnog i ekspeditivnog suđenja".

Sudije su, takođe, odlučile da tužilaštvo ne može da izvodi dokaze o zločinima počinjenim na lokacijama koje nisu navedene u optužnici osim ako su "takvi dokazi neophodni da se ustanove elementi bilo koje tačke optužnice". Ukoliko odluči da izvodi takve dokaze, tužilaštvo mora da objasni zašto su oni relevantni za njihov slučaj. Veće je preciziralo da Mladić ne može da bude proglašen krivim za incidente od kojih je tužilaštvo odustalo.

U danas objavljenoj odluci se takođe navodi da su sudije očekivale od tužilaštva da odustane od izvođenja dokaza o pojedinim zločinima počinjenim u opštinama Kalinovik i Kotor Varoš, na isti način kako je učinjeno u predmetu protiv Radovana Karadžića. Budući da je tužilaštvo skratilo Mladićevu optužnicu više nego Karadžićevu, veće je odlučilo da ne insistira na odustajanju od opština Kalinovik i Kotor Varoš.

Tužilaštvo ima rok od dve nedelje da podnese izmenjenu optužnicu i novu listu žrtava incidenata za koje se Mladić tereti.