HAG/DEN HAAG | 06.06.2005.

ODOBRENO PRIVREMENO OSLOBOĐENJE HARADINAJA

Izvršenje odluke Pretresnog veća o privremenom oslobađanju Ramuša Haradinaja obustavljeno do odluke o žalbi koju je najavilo tužilaštvo

Pretresno veće Haškog tribunala odobrilo je danas privremeno oslobađanje Ramuša/Ramusha Haradinaja, ali je izvršenje te odluke obustavljeno do rešenja o najavljenoj žalbi tužilaštva. Prema pravilima postupka Tribunala, tužilaštvo ima rok od 24 sata da podnese žalbu.

Pretresno veće, ističe se u danas objavljenoj odluci, je uvereno da će se optuženi vratiti u Hag na suđenje kao i da tokom boravka na privremenoj slobodi neće predstavljati nikakvu opasnost po svedoke i žrtve. Do takvog uverenja veće je, kako se navodi, došlo na osnovu dobrovoljne predaje Ramuša Haradinaja odmah po objavljivanju optužnice, garancija koje je ponudila Misija UN na Kosovu, kao i obećanja koja je dao sam optuženi.

Na privremenoj slobodi, kretanje Ramuša Haradinaja biće ograničeno na Prištinu i Glođane, moraće jednom nedeljno da se javlja u policijsku stanicu koju odredi UNMIK i neće smeti da obavlja nikakvu funkciju na bilo kom nivou vlasti. Haradinaj je, inače, u Hag došao sa funkcije premijera u vladi Kosova.

Kao bivši zapovednik OVK, Ramuš Haradinaj je zajedno sa Idrizom Balajom i Lahi Brahimajom optužen za progone, zatočavanja i ubistva srpskih i albanskih civila 1998. godine na Kosovu. O tim optužbama, ukoliko bude privremeno oslobođen, moći će da razgovara samo sa svojim advokatima i neće smeti da daje nikakve javne izjave.