HAG/DEN HAAG | 23.06.2016.

ODBRANA TRAŽI ODLAGANJE ZAVRŠNIH RIJEČI ZA JANUAR 2017.

Odbrana Ratka Mladića traži da se rok za podnošenje završnih podnesaka sa 1. septembra pomjeri na 7. decembar , a da iznošenje završnih riječi počne 12. januara sljedeće godine. Odbrana očekuje da će ruski pukovnik Demurenko koji je nedavno usred unakrsnog ispitivanja samoinicijativno otišao kući, ipak, završiti svoje svjedočenje... „nekad u julu“ ove godine

Odbrana Ratka Mladića traži da rok za predaju završnih podneska bude 7. decembar, a da iznošenje završnih riječi, umjesto sredinom oktobra, počne 12. januara sljedeće godine. U podnesku upućenom Pretresnom vijeću odbrana navodi da se suočava sa brojnim problemima od kojih su neki nedavno iskrsli, a koji je onemogućavaju da se efektivno posveti pripremi završnog podneska i da ispoštuje rok od 1. septembra, kako je zahtijevalo Pretresno vijeće.

Problemi odbrane se odnose na razna proceduralna, faktička i pravna pitanja, dužinu završnog podneska, kompleksnost samog premeda, kao i “izvanredne okolnosi” koje su van kontrole odbrane. Od juna 2011. godine kada je počelo suđenje iskaze je dalo ukupno 572 svjedoka, a dokazni postupak odbrane, napominje se, u trenutku upućivanja podneska još nije zaključen.

Odbrana se nada da će se ruski pukovnik Andrej Demurenko koji je nedavno napustio Hagusred unakrsnog ispitivanja, ipak, dovršiti svoje svjedočenje i to “nekad u julu, uoči ljetne sudske pauze”. Uz to, odbrana i dalje nastoji da osigura svjedočenje Jasmina Odobašića, bivšeg člana bosanske Komisije za traženje nestalih i oko toga se vodi intezivni razgovori među stanama u postupku, Sekretarijata, Vlade BiH i svjedoka.

Ukoliko dođu, Demurenko i Odbašić, čini se, ne bi bili posljednji svjedoci odbrane Ratka Mladića. Odbrana, naime, navodi da postoji mogućnost pozivanja još nekoliko svjedoka, kako bi osigurala uvođenje nekih dokaznih materijala.