07.04.2017.

ODBRANA: MLADIĆEV ŽIVOT U RUKAMA SUDIJA

U novom podnesku, odbrana bivšeg komandanta Glavnog štaba VRS poziva Pretresno veće da "hitno, dok ne bude prekasno" uputi Ratka Mladića na lečenje u Rusiju, upozoravajući sudije da će, u suprotnom, oni biti odgovorni za "buduća pogoršanja i konačni fatalni ishod"

Život Ratka Mladića je sada u rukama Pretresnog veća koje će snositi odgovornost za buduća pogoršanja njegovog zdravstvenog stanja i konačni fatalni ishod... ukoliko se "stvari drastično ne promene". A "drastična promena" koju odbrana traži bilo bi upućivanje optuženog na lečenje u neidentifikovanu zdravstvenu ustanovu Ruske Federacije.

Ovo alarmantno i zloslutno upozorenje sudijama sadržano je u danas objavljenoj javnoj redigovanoj verziji odgovora branilaca na prošlonedeljni odgovor tužilaštva koje je tražilo da se odbaci zahtev odbrane da se optuženi, iz humanitarnih razloga, privremeno oslobodi do izricanja presude i uputi u Rusiju na lečenje, navodeći da Mladić u Hagu ima "optimalnu" medicinsku negu.

Da situacija nije tragična, odgovor tužilaštva bi bio komičan, navodi odbrana. Tuzilaštvu se zamera da je ignorisalo "efekte i snagu" garancija Ruske Federacije koje, po odbrani, "isključuju svaku mogućnost bekstva" optuženog. Tužilastvu se, takođe, zamera da potcenjuje ozbiljnost Mladićevog zdravstvenog stanja i težinu medicinskih izveštaja lekara Pritvorske jedinice UN koji su, kako se navodi, u više navrata ukazivali na negativne efekte suđenja na zdravstveno stanje optuženog. Konačno, ukazivanjem na težinu zločina za koje se Mladić tereti kao jedan od faktora koji govore protiv njegovog privremenog oslobađanja, tužilastvo, po odbrani, krši pretpostavku nevinosti optuženog.

Odbrana zato od Pretresnog veća traži da "hitno, dok ne bude prekasno" donese odluku o privremenom oslobađaju Ratka Mladića i njegovom upućivanju u Rusiju na lečenje.