HAG/DEN HAAG | 05.09.2012.

ODBRANA: MLADIĆ NIJE BIO INFORMISAN O POSTUPANJU SA ZATOČENICIMA

Odbrana Ratka Mladić tvrdi da on nije bio informisan o stanju u logoru Rasadnik u Rogatici i fizičkom i seksualnom zlostavljanju zatočenika. Na pitanje odbrane zašto Mladiću, prilikom susreta krajem aprila 1994. godine, nisu rekli kako se sa njima postupa, bivši zatočenik odgovorio da su svi "drhtali kao prut" i da "niko ništa nije smeo da kaže"

Šefik Hurko, bivši zatočenik logora Rasadnik u Rogatici, završio je iskaz na suđenju Ratku Mladiću, ratnom komandantu Glavnog štaba VRS. Mladić se tereti za dvostruki genocid i druge zločine počinjene tokom rata u BiH.

Branilac Dragan Ivetić se u unakrsnom ispitivanju najvećim delom bavio dokazivanjem da su i Muslimani bili naoružani, te da su napadali srpska sela i ubijali srpske vojnike i civile. Sudija Ori/Orie mu je savetovao da "pređe na suštinu" i podsetio ga da je svedok govorio o zločinima u logoru, o fizičkom i seksualnom zlostavljanju kojem je bio izložen i tome da je bio primoran da tuče svog oca. U suprotnom, napomenuo je sudija, Veće može da pretpostavi da odbrana ne osporava taj deo iskaza. Branilac je, međutim, uzvratio da su takva pitanja neophodna za utvrđivanje verodostojnosti svedoka, pošto smatra da se na njega "ne može osloniti da bi se dobila istina".

Pozivajući se na nekoliko izjava koje je svedok dao lokalnim vlastima u BiH i nevladinoj organizaciji "Žene žrtve rata", branilac je ukazao da ta organizacija svima koji daju izjavu plaća novčanu nadoknadu. Hurko je potvrdio da dobija mesečnu pomoć u iznosu od 350 konvertibilnih maraka (oko 170 eura), ali da to ne sleduje automatski svakom ko da izjavu, već samo onima koji su tokom rata bili žrtve seksualnog nasilja.

Osvrćući se na susret sa Ratkom Mladićem koji je svedok opisao tokom glavnog ispitivanja, branilac je sugerisao da je komandant logora Vinko Bojić tom prilikom pogrešno informisao Mladića da se ne radi o zarobljenicima iz borbi, već o lojalnim Muslimanima. Hurko je juče opisao da je Mladića video iznad Goražda kada je sa grupom zatočenika primoran da radi za na liniji fronta. Na pitanje da li se iko od zatočenika požalio Mladiću kako se sa njima postupa, svedok je odgovorio da su "drhtali kao prut i niko nije smeo ništa da kaže".

Hurko je naglasio da ga je tada najviše zabolelo to što im je Mladić poručio da će, ako žele da ostanu, "morati da se pokrste", ili će u suprotnom biti prebačeni u "Alijinu državu, ako uopšte bude imao državu". To je svedoku značilo da će svi biti ubijeni ukoliko neće da postanu Srbi, odnosno pravoslavci. Potvrdno je odgovorio i na pitanje branioca da li njegova lična osećanja prema Mladiću znače da će "učiniti sve što treba da Mladić bude osuđen". Odlučno je, međutim, negirao da to znači da je spreman da govori i neistinu.

Predsedavajući sudija opomenuo je optuženog da bude tiši tokom konsultacija sa braniocima, pošto su ostali mogli da čuju sadržaj razgovora. Pored toga, svedok se požalio sudijama da mu Mladić "nešto pokazuje prstom", na šta je sudija podsetio optuženog da gestovima ne bi trebalo da izražava ni slaganje ni neslaganje bilo sa načinom na koji advokati vode ispitivanje ili sa onim o čemu svedok govori.