HAG/DEN HAAG | 20.07.2016.

ODBRANA: MLADIĆ JE ŽRTVA “SISTEMATSKE PRISTRASNOSTI”

Odbrana Ratka Mladića optužuje za “sistematsku pristrasnost” sve redom – od sudija Tribunala i Mehanizma za međunarodne krivične sudove do visokih zvaničnika UN. Traži, između ostalog, obustavu suđenja i diskvalifikaciju sudija Orija i Flugea, kao i formiranje radne grupe Vijeća sigurnosti UN koja bi ispitala te navode

Odbrana Ratka Mladića uputila je zahtjev za obustavu postupka zbog “sistematske pristrasnosti” dvojice sudija Pretresnog vijeća, trojice sudija Žalbenog vijeća, predsjednika Tribunala i Mehanizma za međunarodne krivične sudove, kao i visokih zvaničnika Ujedinjenih naroda. Svi oni su, po odbrani, “zanemarili pravo optuženog na pretpostavku nevinosti i proglasili optuženog krivim”. Odbrana traži da radna grupa Vijeća sigurnosti u roku od tri mjeseca ispita okolnosti u vezi sa ovim tvrdnjama.

Odbrana traži i diskvalifikaciju sudija Alfonsa Orija/Alhons Orie i Kristofa Flugea/Christoph Fluegge. U podnesku se navodi da su oni Mladića već proglasili krivim: prvo, nedavnim odbacivanjem zahtjeva odbrane za garancijama pravičnog suđenja i poštovanje pretpostavke nevinosti te, drugo, ranijim presudama: Ori u predmetima Galić i Krajišnik, a Fluge u predmetu Tolimir. Odbrana, također, traži da se izda direktiva kojom bi se zabranilo vijećimada u presudama iznose zaključke o krivičnoj odgovornosti bilo koga ko nije osuđen.

Odbrana, dalje, sumnja i u nepristrasnost trojice od pet sudija Žalbenog vijeća koji su sudili u predmetima u kojima je Mladić “već osuđen”: sudija Fausto Pokar/Pocar u predmetu Popović i drugi, aktuelni predsjednik Mehanizma Teodor/Theodor Meronu slučaju Tolimir i sudija Žan-Klod Antoneti/Jean-Claude Antonetti, također u predmetu Tolimir. I aktuelni predsjednik Tribunala Karmel Ađus/Carmel Agius je na listi “nepodobnih ” jer je bio predsjedavajući u predmetu Popović i drugi. Pristranost je, navodi odbrana, u više navrata ispoljio i Sekretarijat suda.

Što se tiče zvaničnika UN-a, u podnesku odbrane se navodi da je generalni skeretar UN Butros Gali/Boutros Ghali dvije godine nakon osnivanja Tribunala izjavio da postoje dokazi da su Karadžić i Mladić “odogovorni za masakr u Srebrenici”. U sličnom kontekstu se spominju i generalni sekretar Ban Ki-Moon i još neki visoki zvaničnici UN.

“Optuženi Mladić se našao u situaciji u kojoj su neki optuženi neviniji od drugih”, navodi odbrana parafrazirujaći Orvelovu “Životinjsku farmu”. Zbog toga traži obustavu postupka dok radna grupa Vijeća sigurnosti ne ispita ove navode. Alternativno, odbrana traži da se mandat radne grupe proširi na kontinuirano praćenje suđenja kako bi se osigurala prava optuženog. A ako se ti zahtjevi ne ispune,tražiće da se postupak proglasi ništavnim.

Ovom nizu zahtjeva odbrana je dodala još jedan: da joj se dostavi lista svog osoblja, uključujući pravne savjetnike i interne, koji trenutno rade na Mladićevom slučaju, kao i spisak svih ranijih slučajeva u koje je svako od njih pojedinačno bio uključen. Pored toga, odbrana traži i listu osoblja koje je radilo u Karadžićevom predmetu, spisak slučajeva na kojima je to osoblje ranije radilo i na kojim je trenutno angažovano. Dalje, odbrana traži da se dvoje pravnih savjetnika za koje je do sada utvrđeno da su radili na presudi Karadžiću “obavežu” da će dokazima u predmetu Mladić pristupiti bez ranije stečenih predubjeđenja o Mladićevoj krivnji.