HAG/DEN HAAG | 25.08.2008.

ODBRANA: GENERAL LAZAREVIĆ NIJE KRIV

Da je general Vladimir Lazarević 1999. godine znao za postojanje plana za proterivanje Albanaca sa Kosova, pripadnici Prištinskog korpusa kojim je tada komandovao ne bi vraćali izbeglice u njihova mesta, tvrde branioci i traže da Pretresno veće donese oslobađajuću presudu

U nastavku iznošenja završnih reči na suđenju šestorici bivših srpskih zvaničnika optuženih za zločine nad kosovskim Albancima 1999. godine, Pretresnom veću se danas obratila odbrana bivšeg komandanta Prištinskog korpusa VJ, generala Vladimira Lazarevića. Branilac Mihajlo Bakrač traži oslobađajuću presudu jer, kako tvrdi, nije dokazano izvan razumne sumnje da je optuženi učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu sa ciljem etničkog čišćenja albanskih civila.

Branilac tvrdi da je Lazarević 1999. godine "legitimno verovao" da se bori za očuvanje teritorijalnog integriteta zemlje i da nije znao za postojanje plana za proterivanje Albanaca. Na to, smatra odbrana, ukazuju i brojni dokazi o nastojanjima pripadnika VJ pod njegovom komandom da albanske izbeglice vrata u mesta iz kojih su se iselile.

Tužilac učešće optuženog generala u udruženom zločinačkom poduhvatu temelji na njegovom angažmanu u Zajedničkoj komandi vojske i policije za Kosovo, tela koje je, po optužnici, služilo Slobodanu Miloševiću za sprovođenje plana o etničkom čišćenju. Zato je branilac danas negirao da je Lazarević ikada bio član Zajedničke komande, iako je u zapisnicima koje je u dokaze uveo tužilac navedeno da je prisustvovao na nekoliko sastanaka 1998. godine. "Moj klijent nije imao nikakvu ulogu u Zajedničkoj komandi koja nije predstavljala nikakvo telo", zaključio je Bakrač izlaganje na tu temu. Tokom izvođenja dokaza odbrana je, inače, tvrdila da Zajednička komanda zapravo nije postojala, naročito ne 1999. godine, a da su naređenja sa zaglavljem tog organa zapravo predstavljala oznaku za koordinirane akcije vojske i policije.

Pošto je nedavno podvrgnut hirurškoj intervenciji, general Lazarević nije prisustvovao današnjem zasedanju koje je prekinuto nešto ranije zbog plenarne sednice sudija Tribunala, tako da će odbrana poslednjeg optuženog u predmetu "Kosovske šestorke", policijskog generala Sretena Lukića, svoju završnu reč izneti sutra.