22.09.2016.

ODBIJEN MLADIĆEV ZAHTEV ZA OBUSTAVU POSTUPKA

Nakon predsednika Mehanizma i Tribunala, i Pretresno veće sudije Orija odbacilo prigovor Mladićeve odbrane na "sistematsku pristrasnost" i zahtev da se postupak obuslavi ili proglasi ništavnim.

Pretresno veće sudije Orija/Orie odbacilo je danas zahtev odbrane Ratka Mladića da se - zbog "sistematske pristrasnosti" i kršenja prava optuženog na pravično suđenje - postupak protiv bivšeg komandanta Glavnog štaba VRS obustavi ili proglasi ništavnim.

Mladićeva odbrana je, podsetimo, 20. jula ove godine podnela zahtev za obustavu postupka ili njegovo proglašenje ništavnim zbog “sistematske pristrasnosti” dvojice pretresnih i trojice žalbenih sudija, zatim predsednika Tribunala i Mehanizma za međunarodne krivične sudove, kao i visokih zvaničnika UN. Odbrana smatra da su oni “zanemarili pravo optuženog na pretpostavku nevinosti i proglasili optuženog krivim”. Zahtev odbrane je upućen na tri adrese: Pretresnom veću koje vodi postupak provih Mladića, predsedniku Tribunala, kao i predsedniku Mehanizma za Međunarodne krivične sudove.

Prvi se, odmah po dobijanju zahteva, oglasio predsednik Mehanizma Teodor/Theodor Meron, proglašavajući se nenadležnim da se njime bavi, budući da je Mladićev predmet još pred Tribunalom.

Nakon toga je, prošle sedmice, predsednik TribunalaKarmel Ađus/Carmel Agius, odbio da se upušta u razmatranje suštine Mladićevog zahteva, budući da odbrana nije ukazala ni na kakav pravni osnov za obraćanje predsedniku Tribunala, umesto Raspravnom veću koje je prema Statutu "primarno odgovorno za osiguranje pravičnog suđenja" optuženima za ratne zločine.

Konačno, o podnesku odbrane danas se izjasnilo i Pretresno veće koje sudi Mladiću. Zahtev je odbačen pošto odbrana, kako se navodi u kratkom obrazloženju, nije pokazala na koji su način prekršena Mladićeva prava na pravično suđenje, pa otuda nema ni pravnog osnova da se postupak obustavi ili proglasi ništavnim.

Završne reči na suđenju bivšem komandantu Glavnog štaba VRS, optuženom za genocid i druge zločine počinjene tokom rata u BiH, planirane su za prvu polovinu decembra ove godine.