HAG/DEN HAAG | 14.09.2016.

ODBIJEN MLADIĆEV PRIGOVOR NA “SISTEMATSKU PRISTRASNOST”

Predsednik Tribunala odbio da razmatra suštinu podneska Mladićeve odbrane iz jula ove godine u kojem se sudije Žalbenog i Pretresnog veća optužuju za “sistematsku pristrasnost” i traži obustava postupka, kao i formiranje radne grupe Saveta bezbednosti UN koja će istražiti te navode

Odbrana Ratka Mladića je 20. jula ove godine podnela zahtev za obustavu postupka zbog “sistematske pristrasnosti” dvojice pretresnih i trojice žalbenih sudija, zatim predsednika Tribunala i Mehanizma za međunarodne krivične sudove, kao i visokih zvaničnika UN. Odbrana smatra da su oni “zanemarili pravo optuženog na pretpostavku nevinosti i proglasili optuženog krivim”. Odbrana, zato, traži da radna grupa Saveta bezbednosti u roku od tri meseca ispita osnovanost tih tvrdnji.

Odbrana navodi da su sudije Pretresnog veća Alfons Ori/Alhons Orie i Kristof Fluge/Christoph Fluegge već proglasili Mladića krivim odbacivanjem zahteva odbrane za garancijama pravičnog suđenja i poštovanje pretpostavke nevinosti, kao i učešćem u donošenju ranijih presuda u predmetima u predmetima Galić i Krajišnik (Ori) i u predmetu Tolimir (Fluge).

Isto, po odbrani, važi i za trojicu sudija Žalbenog veća koji su sudili u predmetima u kojima je Mladić “već osuđen”: sudija Fausto Pokar/Pocar u predmetu Popović i drugi, aktuelni predsednik Mehanizma Teodor/Theodor Meronu slučaju Tolimir i sudija Žan-Klod Antoneti/Jean-Claude Antonetti, također u predmetu Tolimir.Na listi "nepodobnih" , po odbrani, je i sadašnji predsednik Tribunala Karmel Ađus/Carmel Agius, budući da je predsedavao Pretresnim većem u suđenju "Srebreničkoj sedmorki", osuđenoj za genocid u Srebrenici i Žepi.

U danas objavljenoj odluci predsednika Tribunala, sudije Karmela Ađusa, se ukazuje da podnesak odbrane ne sadrži nikakve nove argumente zahtevu za diskvalifikaciju sudija Orija i Flugea, koji je već odbačen 26. avgusta ove godine. U odluci se, dalje, navodi da odbrana nije ukazala ni na kakav pravni osnov za obraćanje predsedniku Tribunala, umesto Raspravnom veću koji je prema Statutu "primarno odgovorno za osiguranje pravičnog suđenja" optuženima za ratne zločine.Zbog svega toga, sudija Ađus je odbio da se upušta u razmatranje suštine podneska Mladićeve odbrane.