HAG/DEN HAAG | 13.10.2011.

ODBAČENI ZAHTEV TUŽIOCA ZA RAZDVAJANJE POSTUPKA I MLADIĆEV PRIGOVOR NA FORMU OPTUŽNICE

Pretresno veće odbacilo zahtev tužioca da se postupak protiv Ratka Mladića razdvoji kako bi mu se prvo sudilo za genocid u Srebrenici a potom za etničko čišćenje, teror nad Sarajevom i uzimanje talaca. Prihvaćen zahtev tužilaštva da se optužnica dopuni zločinom u Bišini i odbačen prigovor odbrane na formu optužnice

Pretresno veće odbacilo je zahtev tužilaštva da se postupak protiv Ratka Mladića razdvoji kako bi se bivšem komandantu vojske bosanskih Srba sudilo najpre za genocid u Srebrenici a potom za etičko čišćenje u BiH, kampanju terora nad civilnim stanovništvom Sarajeva i uzimanje osoblja UN za taoce u maju i junu 1995. godine. Istovremeno, sudije su usvojile zahtev tužilaštva da se ubistvo 39 Bošnjaka u Bišini uključi u postojeću optužnicu. Mladić će se o toj optužbi izjasniti na narednoj konferenciji o stanju u postupku koja je zakazana za 10. novembar ove godine.

Veće je u danas objavljenoj odluci ukazalo da bi razdvajanje predmeta i dva odvojena suđenja mogli da "naškode" optuženom i ugroze njegovo pravo da "lično učestvuje" u pripremi odbrane. Dalje, veće smatra da bi istovremeno učešće u predraspravnoj fazi jednog postupka i žalbenoj proceduri u drugom postupku "nepotrebno opteretili" optuženog a oba suđenja bi se "nužno"odvijala sporije.

Mada je veće uzelo u obzir argument tužilaštva da bi početak drugog suđenja mogao da se odloži dok se optuženi ne pripremi za taj postupak, sudije ocenjuju da bi se time ugrozilo pravo optuženog na "suđenje bez odlaganja". U slučaju "razvučenog" žalbenog postupka to odlaganje bi, smatra Veće, moglo da bude "značajno".

Suprotno tvrdnjama tužilaštva, Veće je zaključilo da suđenje po sadašnjoj optužnici nije "neizvodivo" a eventualni problemi se, po oceni sudija, neće rešiti razdvajanjem. Sudije su podsetile tužioca da, ukoliko ostane pri tom stavu, uvek može da razmotri sažimanje optužnice na način kako je to učinjeno u predmetu Radovana Karadžića.

Veće, na kraju, smatra da je razdvajanje postupka "manje efikasno", da će vođenje dva suđenja zahtevati daleko više vremena i da će pojedini svedoci poput onih koji daju iskaz o položaju, ovlašćenjima i postupanju optuženog, davati iskaz dva puta umesto jednom. Time bi i svedoci bili "nepotrebno opterećeni". To je, po oceni Veća, "relevantan i značajan faktor" koji je uticao na odluku protiv razdvajanja.

U donošenju ove odluke, Veće nije uzelo u obzir zdravlje optuženog budući da, kako se navodi, "informacije o tome nisu prezentovane" a dosadašnji argumenti strana o Mladićevom zdravstvenom stranu su, po oceni sudija, "spekulativni i nepotkrepljeni".

Danas je takođe objavljena odluka kojom Veće odbacuje prigovor odbrane Ratka Mladića na formu optužnice. Mladićevi branioci su tvrdili da je optužnica "manjkava" zato sto ne navodi precizno identitet žrtava i počinilaca zločina koji se optuženom stavljaju na teret. U obrazloženju se navodi da je, imajući u vidu razmere i prirodu zločina kao i oblike odgovornosti za koje se Mladić tereti, optužnica dovoljno precizna. Veće je, ipak, naložilo tužilaštvu da do 1. novembra dostavi odbrani raspoložive informacije na osnovu kojih je moguće identifikovati žrtve kako bi im omogućili bolju pripremu slučaja.