HAG/DEN HAAG | 05.07.2010.

ODBAČENA ŽALBA MARKAČEVE I ČERMAKOVE ODBRANE

Iskazi dopunskih svedoka optužbe o Čermakovoj ulozi u prikrivanju ubistva petoro srpskih staraca u krajinskom selu Grubori ostaju u sudskom spisu, budući da je odbačena žalba odbrane na nedavno ponovno otvaranje tužiočevog dokaznog postupka

Žalbeno veće sudije Mehmeta Guneja/Guney odbacilo je zahtev odbrana hrvatskih generala Ivana Čermaka i Mladena Markača da se poništi odluka Pretresnog veća kojom je tužiocu odobreno ponovno otvaranje dokaznog postupka i prezentovanje novih činjenica o ubistvu petoro srpskih staraca u selu Grubori krajem avgusta 1995. godine. Taj zločin naveden je u optužnici kojom se generali Gotovina, Čermak i Markač terete za učestvovanje u udruženom zločinačkom poduhvatu sa ciljem proterivanja Srba iz Krajine za vreme i nakon operacije "Oluja".

Budući da odbrana nije tražila obustavu procesa do donošenja odluke o žalbi, u međuvremenu su saslušana tri "dopunska" svedoka optužbe i dva svedoka Čermakove odbrane.

Odbrane hrvatskih generala su se protivile izvođenju dopunskih dokaza, navodeći da će to dovesti do bespotrebnog prolongiranja suđenja jer je tužilac mogao da ih prezentuje tokom svog "regularnog" dokaznog postupka. Žalbeno veće je odbacilo takvu argumentaciju, navodeći da je tužilac do novih saznanja u vezi sa zločinom u Gruborima došao tek kada su mu obelodanjeni rezultati istrage u Hrvatskoj o tom zločinu.

Podsetimo, "glavna zvezda" tužiočevog dopunskog dokaznog postupka bio je Jozo Bilobrk, splitski policajac koji je nakon operacije "Oluja" učestvovao u asanaciji terena na oslobođenom području, između ostalog i u Gruborima. Prema službenoj belešci hrvatskih istražnih organa iz novembra prošle godine, on je rekao da je Ivan Čermak pre odlaska u Grubore 27. avgusta 1995. godine predložio da se pored mrtvih staraca postave puške kako bi izgledalo da su poginuli u oružanom sukobu.

Bilobrk je te navode u kasnijim izjavama i iskazu pred Tribunalom poricao, pa je tužilac posle njega saslušao i hrvatske policajce Željka Mikulića i Antonija Gerovca, koji su sačinili spornu službenu belešku. Njih dvojica su izričito tvrdili da je Bilobrk u istrazi označio Čermaka kao nalogodavca podmetanja oružja pored leševa u Grubrima. Bilobrk je, prema službenoj belešci, "ljutito" odbacio Čermakov "predlog", pa su leševi civila ostali u stanju u kojem su zatečeni – bez oružja.

Čermakovi branioci su u odgovoru na tužiočev dopunski dokazni postupak izveli dva svedoka – policajca Ivicu Vrtičevića i bivšeg pripadnika civilne zaštite Mileta Serdarevića – koji su u leto 1995. godine zajedno sa Bilobrkom radili na asanaciji terena. Obojica su tvrdili da nikad nisu čuli da je Čermak ili bilo ko drugi zahtevao da se pored leševa u Gruborima postave puške.

Suđenje hrvatskim generalima će biti okončano iznošenjem završnih reči strana od 25. do 27. avgusta.