HAG/DEN HAAG | 06.06.2014.

ODBAČENA ŠEŠELJEVA ŽALBA NA NASTAVAK SUĐENJA

Žalbeno veće uz suprotno mišljenje sudije Afande, odbacilo žalbu Vojislava Šešelja u kojoj je tražio obustavu postupka i hitno puštanje na slobodu ili alternativno vraćanje suđenja na početak

Većina u Žalbenom veću uz suprotno mišljenje sudije Afande je odbacila žalbu Vojislava Šešelja na odluku Pretresnog veća da se postupak protiv njega nastavi. Pretresno veće je u decembru ove godine donelo odluku da se, nakon izuzeća danskog sudije Harhofa/Harhoff i imenovanja njegove zamene sudije Nijanga/Niang iz Senegala, suđenje nastavi gde je i stalo, od završnih reči strana.

U žalbi na TU odluku, Šešelj je tražio obustavu postupka i hitno puštanje na slobodu ili alternativno, vraćanje suđenja na početak. Šešelj tvrdi da odluka Pretresnog veća nema pravno uporište budući da pravila predviđaju da se postupak može nastaviti samo u slučaju da je rezervni sudija pratio suđenje od samog početka ili uz pristanak optuženog koji je u ovom slučaju, izostao. Optuženi takođe tvrdi da je njegovo pravo na ekspeditivno suđenje narušeno i da nije pravično da se njegov boravak u pritvoru nastavi dok se sudija Nijang ne upozna sa predmetom što, po njemu, može trajati do u nedogled. Tužilaštvo tvrdi da Šešelj nije ukazao na greške u odluci Pretresnog veća podsećajući da "pravda zahteva donošenje presude - pravično i ekspeditivno".

Većina u Žalbenom veću smatra da prvostepene sudije nisu počinile grešku budući da su tražile da se - pre većanja o presudi - novi sudija upozna sa predmetom, pregleda video zapise svedočenja i oceni kredibilitet svedoka kao i da, u slučaju da to smatra neophodnim, ponovo pozove neke od svedoka. Po oceni većine, Šešeljevo neslaganje sa odlukom pretresnog Veća nije dovoljno za tvrdnje o zloupotrebi ovlašćenja sudija.

Sudija Afande je priložio suprotno mišljenje u kojem navodi da je Pretresno Veće pogrešilo kada je naložilo nastavak procesa. Togoanski sudija smatra da su pred sudijama dve mogućnosti - da suđenje vrate na početak ili da odustanu od postupka i Šešelja oslobode. Druga mogućnost, smatra sudija Afande, ima više podrške u argumentima. Jedino što iz žalbe treba odbiti je, smatra on, Šešeljev zahtev za novčanom kompenzacijom u iznosu od 12 miliona eura.

Odlukom Žalbenog veća, uklonjene su pravne prepreke da se suđenje Vojislavu Šešelju nastavi. Odluku su doneli predsedavajući sudija Sekule iz Tanzanije, nemački sudija Fluge/Flugge, sutkinja Ramaroson iz Senegala i sutkinja Kan iz Pakistana. Donošenje presude bilo je predviđeno za 30. oktobar prošle godine ali je odloženo do daljeg kako bi se novom sudiji omogućilo da se upozna sa predmetom.