HAG/DEN HAAG | 14.05.2009.

ODBAČENA JOŠ DVA KARADŽIĆEVA PRIGOVORA NA OPTUŽNICU

Odbačeni prigovori bivšeg lidera bosanskih Srba na koncept višestrukog udruženog zločinačkog poduhvata i način na koji se u optužnici identifikuju njegovi članovi u ostali učesnici

Pretresno veće sudije Bonomija/Bonomy odbacilo je još dva preliminarna prigovora Radovana Karadžića na oblik treće izmenjene optužnice. Optuženi je prigovorio na koncept višestrukog udruženog zločinačkog poduhvata (UZP) i zahtevao da se u optužnici pojedinačno imenuju ne samo članovi, već i ostali učesnici UZP.

Koncept višestrukog UZP Karadžić je u prigovoru označio kao "presedan" u sudskoj praksi Tribunala, tvrdeći da bi suđenje za četiri odvojena, ali međusobno povezana UZP - "sveobuhvatni", "sarajevski", "srebrenički" i uzimanje talaca UN - unelo "dodatnu složenost u već komplikovan slučaj" i time narušilo njegova prava na pravičan i ekspeditivan postupak.

Odbacujući taj Karadžićev prigovor, veće ukazuje da se ne radi ni o kakvom "presedanu" budući da je taj koncept već korišćen u optužnicama za zločine u Srebrenici i Žepi. Veće ne vidi zašto neko ne bi mogao da bude optužen za učešće u više udruženih zločinačkih poduhvata, pod uslovom da se optužnica kojom se tereti zasniva na standardima propisanim Statutom, Pravilima postupka i sudskom praksom Tribunala.

U odluci po drugom Karadžićevom prigovoru Veće zaključuje da se optužnica ne može smatrati "defektnom" u pogledu "preciznosti u identifikovanju" članova UZP i ostalih njegovih učesnika - direktnih počinilaca zločina - kako je sugerisao optuženi.

Veće navodi da je, prema važećoj sudskoj praksi, tužilaštvo u obavezi da identifikuje "samo učesnike na ključnim pozicijama u UZP" što je, smatraju sudije, "adekvatno učinjeno" budući da se oni u optužnici identifikuju kao "komandanti, pomoćnici komandanata, viši zvaničnici različitih vojnih i političkih organa ili načelnici štabova". Veće, međutim, ukazuje da je najbolje da se dodatni detalji o identitetu neposrednih izvršilaca koje su članovi UZP upotrebili za ostvarenje svojih ciljeva, navedu u predpretresnom podnesku tužilaštva, budući da su te informacije relevantne za pripremu odbrane.

Tužiocu je naloženo da do 20. maja podnese novu izmenjenu optužnicu protiv Radovana Karadžića, u skladu sa odlukom Pretresnog veća od 28. aprila, kojom je odbačeno pet preliminarnih prigovora odbrane na oblik optužnice, a delimično prihvaćen jedan, koji se odnosi na "predvidivost". Umesto za "prirodne i predvidive posledice" udruženog zločinačkog poduhvata Karadžića, smatra veće, u izmenjenoj optužnici treba teretiti za posledice koje su bile "predvidive svakoj razumnoj osobi na njegovom položaju".