HAG/DEN HAAG | 23.05.2014.

ODBAČEN KARADŽIĆEV ZAHTEV ZA "DVOGLAVOM" PRESUDOM

Odbacujući zahtev Radovana Karadžića da mu se, u slučaju osude, izreknu zasebne presude o krivici i kazni, Pretresno veće ukazalo da "ne vidi razlog da napusti praksu o kažnjavanju" koja je na snazi od jula 1998. godine

Pretresno Veće sudije Kvona/Kwon je odbacilo zahtev bivšeg predsednika Republike Srpske Radovana Karadžića da mu se izreknu zasebne presude o krivici i kazni. U zahtevu koji je uputio početkom meseca, Karadžić je ukazao da je optužnica "izuzetno širokog obima" i da zahteva donošenje zasebnih odluka o nizu zločina i različitih oblika odgovornosti. Budući da postoji "beskonačan broj kombinacija" mogućeg ishoda, Karadžić smatra da bi bilo najbolje izneti argumentaciju o visini kazne tek nakon što se utvrdi za koje je zločine, ako uopšte, proglašen krivim.

U danas objavljenoj odluci, veće navodi da su pravila koja se primenjuju pred Tribunalom u julu 1998. godine izmenjena u prilog jedinstvene presude o krivici i kazni. Veće smatra da "ne postoji razlog" da odstupi od prakse koja je na snazi u poslednjih 14 godina i koja, suprotno Karadžićevim tvrdnjama,"ne ugrožava pravo optuženog na pravično suđenje".

Ukoliko presudi da je Karadžić kriv za zločine iz optužnice, veće će, navodi se, u istoj presudi utvrditi i visinu kazne. Od strana se očekuje da iznesu argumentaciju o visini kazne u završnim podnescima za koje je rok 29. avgust 2014. godine, kao i u završnim rečima zakazanim za 29. septembar ove godine.