HAG/DEN HAAG | 06.09.2015.
Sledeće sedmice u Tribunalu

OD MARKALA PREKO PALA DO KONJEVIĆ POLJA

Svedoci odbrane Ratka Mladića će sledeće sedmice "pokriti" široki prostor, ne samo geografski nego i po optužnici: od prvog masakra na Markalama, preko UN talaca na Palama, do obraćanja optuženog Muslimanima zarobljenim nakon pada Srebrenice

Za drugu sedmicu septembra na suđenju Ratku Mladiću odbrana je najavila iskaze trojice svedoka: bivšeg pripadnika civilne misije UNPROFOR Džona Rasela/John Russell, istražitelja tužilaštva Brusa/Bruce Bursika i bivšeg pozadinca VRS Radoja Vojvodića. Njihova bi svedočenja trebalo da "pokriju" široki prostor – kako geografski tako i onaj koji je obuhvaćen optužnicom.

Džon Rasel je 1994. godine u Sarajevu bio vojni asistent Serđa de Mela/Sergio de Mello, šefa civilne misije UN. U februaru te godine učestvovao je u istrazi koju je UNPROFOR sproveo o prvom masakru na sarajevskoj pijaci Markale. Svedočeći o tome u odbranu Radovana Karadžića, Rasel izrazio sumnju u zaključke bosanske policije o poreklu granate koja je, po optužnici, ubila 66 i ranila više od 140 ljudi. U svom dnevniku zapisao je bosanska strana "pucala sama na sebe".

Drugi najavljeni svedok za sledeću sedmicu, istražitelj tužilaštva Brus Bursik, je 2003. godine vodio dugi intervju sa Momirom Nikolićem, nakon što je bivši načelnik bezbednosti Bratunačke brigade VRS odlučio da sa tužilaštvom zaključi sporazum o priznanju krivice za zločine u Srebrenici. Odbrana Ratka Mladića nastoji svim silama da pobije Nikolićevo priznanje, odnosno njegovu verziju događaja u Srebrenici u julu 1995., a posebno one delove njegovog iskaza koji direktno terete optuženog komandanta Glavnog štaba VRS. Jedan od takvih delova je Nikolićeva tvrdnja da mu je Mladić 13. jula 1995. – nakon obraćanja zarobljenim Muslimanima u Konjević polju – pokretom ruke pokazao da će svi ti ljudi biti pogubljeni. Budući da se taj događaj iz Konjević polja ne pominje u Izjavi o činjenicama koja je deo sporazuma o priznanju krivice, odbrana tvrdi da je on to naknadno izmislio, te poziva istražitelja tužilaštva koji je uzeo Nikolićevu izjavu u nadi da će to potvrditi.

Konačno, treći svedok sa spiska odbrane Radoje Vojvodić, je u maju 1995. godine bio raspoređen u pozadinsku bazu VRS kraj Pala. Nakon vazdušnih udara NATO na skladište municije u Jahorinskom potoku, Mladićeve snage su uzele za taoce više stotina pripadnika UNPROFOR i vojnih posmatrača UN, od kojih su neki – prema svedocima optužbe – korišćeni kao "živi štit" oko skladišta u Jahorinskom potoku, kako bi se sprečili novi udari NATO. Vojvodić će, kako se očekuje, potkrepiti tezu odbrane da se nije radilo o "taocima", već o "ratnim zarobljenicima", budući da su se UN i NATO vazdušnim udarima na objekte VRS svrstali uz neprijateljsku stranu.