HAG/DEN HAAG | 10.07.2014.

OBUSTAVLJEN POSTUPAK ZA PRIVREMENO OSLOBAĐANJE ŠEŠELJA

Nakon što se optuženi nedvosmisleno izjasnio da nema namjeru da se pismeno obaveže da će poštovati tribunalove uslove, Pretresno vijeće obustavilo postupak za privremeno oslobađanje Vojislava Šešelja do izricanja presude za zločine protiv čovječnosti u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini

Pretresno vijeće sudije Antonetija/Antonetti je danas i formalno obustavilo postupak za privremeno oslobađanje Vojislava Šešelja. Odluka je donesena nakon što je optuženi prije nekoliko dana nedvosmisleno poručio da nema namjeru da se pismeno obaveže da će se povinovati uslovima za boravak na privremenoj slobodi koje je odredilo Pretresno vijeće. Pismeno preuzimanje takve obaveze od strane optuženog je bio uslov za izdavanje garancija vlade Srbije.

Uslovi Šešeljvog privremenog boravka na slobodi su, podsjetimo, uključivali policijsku pratnju prilikom odlaska u Srbiju i povratka u Hag, kućni pritvor na određenoj adresi, predaju pasoša vlastima, zabranu kontakta sa žrtvama i svjedocima, kao i zabranurazgovora o predmetu sa svima osim sa pravnim savjetnicima.

Pošto se Šešelj izjasnio da se neće pridržavati nijednog od tih uslova, osim što neće napuštati teritoriju Srbije, vijeće je odustalo od daljih nastojanja, pokrenutih na sopstvenu inicijativu, da optuženom omogući da na privremenoj slobodi čeka izricanje presude za zločine protiv čovječnosti u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini. Izricanje te presude je, podsjetimo, bilo zakazano za 30. oktobar prošle godine, ali je odgođeno na neodređeno vrijeme nakon što je na Šešeljev zahtjev - zbog navodne pristrasnosti u prilog osude optuženih - diskvalifikovan danski sudija Harhof/Harhoff. Umjesto njega, u vijeće je imenovan sudija Niang iz Senegala, koji se trenutno upoznaje sa predmetom, kako bi mogao da se uključi u vijećanje o presudi.