HAG/DEN HAAG | 31.05.2012.

NOVI ZAHTEV MLADIĆEVE ODBRANE ZA ODLAGANJE SUĐENJA

Nakon što je Pretresno veće odobrilo jednomesečno odlaganje, general Ratko Mladić traži preispitivanje te odluke i pomeranje datuma izvođenja dokaza tužilaštva za šest meseci. Optužba dostavila izmenjenu listu sa imenima 14 svedoka koje namerava da ispita u prvoj fazi izvođenja dokaza od 25. juna do 20. jula ove godine

Odbrana bivšeg komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića je danas tražila novo odlaganje suđenja na period od 6 meseci kako bi mogli da pregledaju dokazni materijal koji im je tužilaštvo obelodanilo sa zakašnjenjem. Odbrana je, do sada, podnela više takvih zahteva koje je veće odbacilo, kao i jedan koji je delimično usvojen.

U najnovijem zahtevu, odbrana traži od veća da preispita odluku od 24. maja kojom je početak izvođenja dokaza tužilaštva sa 29. maja pomeren na 25. jun ove godine. Ta odluka je, tvrdi odbrana, "doneta na brzinu", zasnovana je na "očitim greškama" i ne uzima u obzir "nove relevantne informacije i argumentaciju" odbrane. Po mišljenju odbrane, ta odluka je rezultat namere sudija da što pre počnu sa suđenjem a možda i, kako se navodi, dokaz njihove "pristrasnosti". U zaključku, odbrana navodi da je odluka veća doneta na "nepoznavanju tehničkih mogućnosti kompjuterske tehnologije".

Mladićev branilac Branko Lukić tvrdi da i dalje nema sve informacije potrebne za ispitivanje prvih svedoka koje će tužilaštvo izvesti od 25. juna do 20. jula ove godine. Tužilaštvo u tom periodu, prema dokumentu koji je takođe danas objavljen, namerava da sasluša samo14 od prethodno najavljenih 24 svedoka prvog segmenta svog dokaznog postupka. Najavljeni svedoci će dati iskaz o masakrima u opštinama Kotor Varoš i Sanski Most, zatim o početku granatiranju Sarajeva u maju 1992. godine i jednom snajperskom incidentu, kao i o zločinima počinjenim u Srebrenici u julu 1995. godine. U istom periodu veće će čuti i iskaze o organizacionoj strukturi VRS i načinu na koji je Mladić ostvarivao svoja ovlašćenja.

Prvi svedok na listi tužilaštva je Elvedin Pašić koji je u novembru 1992. godine preživeo streljanje oko 150 osoba u selu Grabovica u opštini Kotor Varoš. Nakon toga uslediće serija svedočenja o događajima u Srebrenici, o čemu će iskaz dati preživeli streljanja na farmi Branjevo, vojni posmatrač UN Jozef/Joseph Kingori, pripadnik holandskog bataljona Elko/Eelco Koster, lekar sa zaštićenim identitetom i bivši bezbednjak Bratunačke brigade VRS, Momir Nikolić, koji je priznao krivicu za zločine u Srebrenici.

U sedmici koja počinje 9. jula, svedočiće Rajif Begić, preživeli masakra na mostu u Vrhpolju u opštini Sanski Most, zatim vojni ekspert tužilaštva general Ser Ričard Danet/Sir Richard Dannat koji je komandovao oružanim snagama Velike Britanije kao i bivši šef civilnog sektora misije UN Dejvid/David Harland. U poslednjoj sedmici pred letnju sudsku pauzu trebalo bi da svedoče dvoje povređenih u jednom od prvih granatiranja Sarajeva, zatim insajder VRS koji će govoriti o uputstvima datim snajperistima u Sarajevu, bivši član međunarodne vatrogasne brigade Džon Džordan/John Jordan kao i ratni dopisnik Skaj Njuza/Sky News Ernaut van Linden/Aernout van Lynden.