HAG/DEN HAAG | 09.07.2008.

NOVE INTERPRETACIJE STARIH NESLAGANJA

Svedočeći na poziv sudskog veća, general Aleksandar Dimitrijević je nastojao da svoja nekadašnja neslaganja sa upotrebom jedinica VJ i ponašanjem MUP na Kosovu interpretira tako da ne idu na štetu petorice srpskih zvaničnika optuženih za zločine nad kosovskim Albancima 1999. godine, ali ne i šestog na optuženičkoj klupi – Nebojše Pavkovića

Bivši načelnik Uprave bezbednosti VJ Aleksandar Dimitrijević kaže da mu je Slobodan Milošević 23. marta 1999. godine, obrazlažući zašto ga šalje u prevremenu penziju, rekao: "Znaš, dugo si već na ovom mestu, a posao je težak... idi malo, odmori se". To je, tvrdi penzionisani general, bila "priča za malu decu", a pravi razlog je bio u tome što se nije slagao sa onim što se dešavalo "dole", odnosno na Kosovu, zbog čega su neki ljudi iz Državne bezbednosti i general Nebojša Pavković, savetovali Miloševiću da ga smeni i na njegovo mesto postavi nekog "kooperativnijeg".

Većina Dimitrijevićevih neslaganja sa upotrebom jedinica VJ i ponašanjem MUP na Kosovu zabeležena su u zapisnicima sa Kolegijuma generalštaba VJ i drugih sastanaka kojima je od leta 1998. do proleća 1999. godine prisustvovao. Svedočeći na poziv sudskog veća video-linkom iz Beograda, Dimitrijević je juče i danas, međutim, nastojao da svoja tadašnja neslaganja interpretira tako da ne idu na štetu petorice srpskih zvaničnika optuženih za zločine nad kosovskim Albancima 1999. godine, ali ne i šestog na optuženičkoj klupi – Nebojše Pavkovića.

Predsedavajući sudija je svedoku predočio dopis iz druge polovine 1998. godine u kojem tadašnji britanski ambasador u Beogradu navodi da mu je Dimitrijević rekao da on i načelnik generalštaba Perišić žele da se ograde od onoga što na Kosovu rade Nikola Šainović i MUP. Danas kaže da je moguće da su njegovi sagovornici iz britanske ambasade "stekli pogrešan utisak" iz tog razgovora. U britanskom dopisu se, dalje, navodi da je Šainovića označio kao osobu koja "ima kontrolu na Kosovu i ne obazire se na želje Generalštaba", ali Dimitrijević danas tvrdi da to nisu njegove reči. Škotski sudija je potom primetio da je "teško smisliti razlog" zbog kojeg bi britanske diplomate pogrešno zabeležile njegove reči i prekinuo ispitivanje Dimitrijevića na tu temu.

Tužilac je u unakrsnom ispitivanju predočio zapisnik sa Kolegijuma Generalštaba od 30. decembra 1998. godine na kojem je Dimitrijević upozorio da "Šainović ne može da koristi jedinice VJ". Danas, međutim, kaže da formulacija da Šainović "ne može da koristi" jedinice, ne znači da ih je ikada koristio. Odgovarajući kasnije na pitanja Šainovićevog branioca svedok je tvrdio da ni potpredsednik savezne vlade niti bilo koji drugi civil nije nikada komandovao jedinicama VJ na Kosovu.

Problem je, kaže Dimitrijević, bio u tome što je struktura komandovanja i izveštavanja bila narušena, pre svega jer je tadašnji komandant Prištinskog korpusa Nebojša Pavković radio na svoju ruku, odnosno u dosluhu sa predsednikom Slobodanom Miloševićem a bez znanja vojnog vrha. Kaže, dalje, da je problem sa izveštavanjem o aktivnostima vojske na Kosovu od Perišića nasledio general Ojdanić koji je krajem 1998. godine preuzeo funkciju načelnika Generalštaba VJ. Ojdanić se, kaže svedok, trudio da bude što bolje informisan o situaciji na terenu, ali je "pitanje koliko je u tome uspeo".

U iznenađujuće kratkom unakrsnom ispitivanju Pavkovićev branilac je pitao svedoka da li može da se seti jedne situacije kada je tadašnji komandant Prištinskog korpusa uradio bilo šta bez znanja njemu nadređenog komandanta Treće armije VJ. Dimitrijević je rekao da sada ne može da se seti, ali da je siguran da je bilo pritužbi na Pavkovićev račun u vezi sa tim.