14.07.2006.

NOVE ČINJENICE U SLUČAJU BLAŠKIĆ

Tribunal skinuo oznaku poverljivosti sa zahteva tužilaštva za reviziju ili preispitivanje presude Žalbenog veća u predmetu Tihomira Blaškića. U zahtevu se tvrdi da je optužba došla do dokaza da je Blaškić lično naredio napade na muslimanska sela u opštini Vitez 16. aprila 1993. godine, kao i da je to uključivalo naređenje da se u Ahmićima počine zločini. Bivši potpredsednik hrvatske vlade i šef ureda za saradnju sa Tribunalom Goran Granić manipulisao izveštajem MUP na koji se oslonilo Žalbeno veće pri donošenju presude Blaškiću

U Tribunalu je objavljena javna redigovana verzija zahteva tužilaštva za reviziju ili preispitivanje presude koju je Tihomiru Blaškiću 29. jula 2004. godine izreklo Žalbeno veće. Tom presudom je, podsetimo, bivši zapovednik Operativne zone HVO u srednjoj Bosni oslobođen odgovornosti po gotovo svim tačkama optužnice a kazna mu je sa 45 smanjena na 9 godina zatvora, pošto je proglašen krivim jedino za protivpravno zatočavanje Bošnjaka i njihovo korišćenje za kopanje rovova i “žive štitove”. Zahtev za reviziju ili preispitivanje te presude tužilaštvo je podnelo 10. jula 2005. godine.

Zahtev se zasniva se na novim činjenicama do kojih je tužilaštvo došlo nakon izricanja presude. Navodi se šest takvih činjenica.

Tužilaštvo, prvo, tvrdi da je Blaškić 15. aprila 1993. izdao usmeno naređenje opštinskim vlastima u Vitezu da se tokom noći pripreme za napad na muslimanska sela u opštini.

Drugo, opštinske vlasti su 15. aprila održale sastanak na kojem je zaključeno da se odloži napad koji je naredio Blaškić.

Uveče 15. aprila Blaškić je odbio takav zahtev opštinskih vlasti, pa su se one obratile generalu Praljku i Dariju Kordiću.

Četvrto, Blaškićevo usmeno naređenje za napad na Ahmiće uključivalo je i naredbu da se počine zločini.

Dalje, utvrđeno je da je izveštaj MUP Hrvatske o događajima u Ahmićima koji je dostavila odbrana i na koji se u velikoj meri pri presuđivanju oslonilo Žalbeno veće, značajno "manipulisan i izmenjen" u odnosu na originalni izveštaj hrvatskog MUP.

Konačno, kao šestu novu činjenicu tužilaštvo navodi da su "Vitezovi" – brigada HVO iz Viteza - po naređenju Blaškića u septembru 1993. bili uključeni u napad na Grbavicu.

Najzanimljiviji detalj u obimnom materijalu koji je obelodanjen (ukupno više od 230 stranica) odnosi se na "manipulisanje" izveštajem MUP. Originalni izveštaj iz aprila 2000. godine ima 40 strana, a šef hrvatskog ureda za saradnju sa Tribunalom Goran Granić je tužilaštvu u novembru iste godine dostavio samo 20 "probranih" i "znatno izmenjenih" stranica, koje su Hagu predstavljene kao kompletan izveštaj. Poređenjem dva izveštaja je utvrđeno da su iz verzije koja je dostavljena tužilaštvu "izuzeti" značajni delovi originalnog izveštaja u kojima se pominju osumnjičeni za zločin u Ahmićima, a "izostavljene" su i zaključne preporuke za dalju istragu. Rezultat toga je, kako se navodi, bio utisak da se radilo o sveobuhvatnoj istrazi, mada se izveštaj zasniva na malom broju intervjua i dokumenata.

Konačno i najvažnije, u Granićevoj verziji ne navode se izvori informacija o zločinu u Ahmićima, dok se u originalnom izveštaju jasno navodi da je glavni izvor tih informacija – Blaškićev branilac Anto Nobilo.

Postupak revizije je u toku.