HAG/DEN HAAG | 14.08.2014.

NIŠTA OD "NOVOG MEČA" U SLUČAJU KARADŽIĆ

Pretresno veće odbacilo zahtev Radovana Karadžića za novo suđenje, ukazujući da ni pojedinačni ni kumulativni efekti tužiočevih zakašnjenja u obelodanjivanju dokaznog materijala nisu optuženom naneli štetu koju bi trebalo ispravljati ponavljanjem postupka

Pretresno veće sudije Kvona/Kwon odbilo je zahtev Radovana Karadžića za novo suđenje, zaključujući da se u podnesku kojim je optuženi to tražio samo ponavljaju argumenti iz već odbačenog sličnog zahteva iz avgusta 2012. godine.

U međuvremenu, od avgusta 2012. do danas, Pretresno veće je donelo 16 odluka po zahtevima optuženog, u kojima je uzelo u obzir ne samo pojedinačne, već i kumulativne efekte tužiočevih kašnjenja. Mada je u tim odlukama konstatovalo datužilaštvo jeste prekršilo obavezu pravovremenog obelodanjivanja dokaznog materijala, veće je zaključilo da optuženom time nije naneta šteta, budući da se često radilo o dokumentima o marginalnog značaja za predmet, identičnom ili sličnom dokaznom materijalu koji je dostupan optuženom ili je već uveden u dokaze. Veće je, uz to, preduzelo mere za sprečavanje štetnih posledica tužiočevih zakašnjenja, poput privremene suspenzije postupka ili odlaganja iskaza svedoka čije su izjave kasno obelodanjenje odbrani.

Bivši predsednik Republike Srpske se, podsetimo, u 11 tačaka optužnice tereti za genocid u Srebrenici i još sedam bosansko-hercegovačkih opština, kampanju artiljerijskog i snajperskog terora nad Sarajevom i uzimanje osoblja UN za taoce i živi štit. Izvođenje dokaza je okončano u februaru ove godine, a početak iznošenja završnih reči strana je zakazan za 29. septembar.