HAG/DEN HAAG | 03.05.2016.

NIJE VAŽNO JE LI NEKO BIO NAORUŽAN VEĆ DA LI JE BILO BORBI

U unakrsnom ispitivanju dr Svetlane Radovanović tužilac ukazivao da se u dokumentu Prvog krajiškog korpusa VRS - koji po demografskom ekspertu odbrane dokazuje da je u području Prijedora bilo borbi - ne navodi da su grupe “ekstremista” bile naoružane. Ona, međutim, kaže da cilj njene analize nije bilo da utvrđuje “da li je neko bio naoružan, već da li je bilo borbi”.

Na suđenju Ratku Mladiću završen je iskaz demografskog vještaka odbrane dr Svetlane Radovanović uz čiju je pomoć odbrana nastojala osporiti nalaze eksperta tužilaštva dr Eve Tabo/Ewa Tabeau o masovnoj grobnici Tomašica. U današnjem nastavku unakrsnog ispitivanja tužilac se fokusirao na tvrdnju dr Radovanović da je dr Tabo prilikom izrade izvještaja "namjerno zanemarila" dokaze koji ukazuju da je su u vrijeme nastanka masovne grobnice u području Prijedora vođene borbe.

Tužilac Džejson Fajl/Jason File je ukazivao da se od devet dokumenata na koje se poziva dr Radovanović samo jedan odnosi na juli 1992. godine kada je, prema tužilaštvu, prijavljen nestanak većine Prijedorčana čiji su posmrtni ostaci ekshumirani iz masovne grobnice Tomašica. Radi se o borbenom izvještaju Prvog krajiškog korpusa VRS od 27. jula 1992. u kojem se navodi da se “radi na otkrivanju grupa ekstremista” i da korpus nema gubitaka.

Činjenica da se u dokumentu ne navodi da Krajiški korpus nailazi na bilo kakav otpor "ekstremista", po tužiocu, protivrječi tvrdnji dr Radovanović da su vođene nekakve borbe. Svjedokinja je, međutim, ostala pri tvrdnji da je borbi bilo i da to govori da sve žrtve iz Tomašice nisu stradale u egzekucijama. Na tužiočevu sugestiju da ništa u dokumentu ne ukazuje da su “ekstremisti” naoružani, svjedokinja je rekla da njen cilj nije bio da utvrđuje “da li je neko bio naoružan već da li je bilo borbi”.

Tužilac Fajl je ukazao da je dr Radovanović imala pristup popisu 378 žrtava iz Tomašice i spisku poginulih pripadnika Armije BiH. Na pitanje zašto nije provjerila da li na spisku poginulih ima ekshumiranih iz Tomašice vještakinja odbrane je odgovorila da je njen zadatak bio da dokaže da analiza dr Tabo nije stručno urađena. U predmetu Popović i drugi dr Radovanović je usporedila mnogo duže spiskove ekshumiranih iz srebreničkih masovnih grobnica i poginulih boraca Armije BiH. To je, objasnila je danas, uradila po zahtjevu odbrane, dok Mladićevi branioci to od nje nisu tražili.

Kada će suđenje Ratku Mladiću biti nastavljeno za sada nije poznato s obzirom da još uvijek nisu potvrđeni iskazi preostala dva svjedoka sa spiska odbrane - Andreja Demurenka i Jasmina Odobašića.