HAG/DEN HAAG | 28.12.1998.

NI POTVRDA, NI DEMANTI

Haški Tribunal o pretnjama Zagreba za slučaj podizanja optužnica protiv hrvatskih generala

"Hrvatska je do sada sarađivala sa Tribunalom zato što je na to obavezuje međunarodno pravo, te se nadamo i verujemo da će i dalje ispunjavati tu svoju međunarodnu obavezu" - izjavio je za SENSE Džim Lendejl (Jim Landale), port-parol Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. Tim rečima je Lendejl prokomentarisao pretnju Ivića Pašalića, savetnika hrvatskog predsednika Tuđmana, da bi Zagreb mogao da preispita i opozove svoj zakon o saradnji sa Tribunalom... ukoliko se u Hagu podignu optužnice protiv hrvatskih generala koji su učestvovali u operacijama "Bljesak" i "Oluja."

Što se, pak, navodnih optužnica protiv navedenih generala tiče, Lendejl je ostao pri praksi Tribunala da takve tvrdnje "niti potvrđuje - niti demantuje". Podsetio je, samo, na izjavu glavnog tužioca, Luiz Arbur (Louise Arbour) koja je povodom slične tvrdnje predsednika Tuđmana - da su, naime, u Hagu spremne optužnice protiv pet-šest hrvatskih generala - pre dve sedmice izjavila da se takve predsednikove tvrdnje... "ne zasnivaju ni na kakvim informacijama koje bi mogle da budu dostupne vlastima u Zagrebu."

Činjenica da je dve sedmice posle svog predsednika savetnik Pašalić ne samo istupio sa istom tvrdnjom, već je i propratio otvorenom pretnjom "prekidom saradnje" sa Tribunalom, u krugovima haških posmatrača tumači se kao pouzdan znak da u Zagrebu, ipak, raspolažu sa više informacija nego što bi to bilo po volji tužilaštvu Međunarodnog suda.