HAG/DEN HAAG | 13.05.2009.

NEMA OBUSTAVE KARADŽIĆEVOG POSTUPKA

Odbačen zahtev Radovana Karadžića za obustavu postupka zbog navodnih zloupotreba tokom pretresa kuća supruge optuženog i jedne njegove rođake u decembru prošle i martu ove godine

Pretresno veće sudije Bonomija/Bonomy odbacilo je zahtev Radovana Karadžića za obustavu postupka zbog "zloupotreba od strane tužilaštva".

Do navodnih zloupotreba je, po Karadžiću, došlo prilikom pretresa kuća njegove supruge u decembru prošle i jedne rođake u martu ove godine. Optuženi je tvrdio da je jedina svrha ovih pretraga bila da mu se "onemogući priprema odbrane i fer proces" kao i da se "zastraše i obeshrabre" potencijalni svedoci odbrane.

Tužilaštvo je u odgovoru negiralo učešće u prvom pretresu, navodeći da su drugom – izvršenom po nalogu suda BiH i u skladu sa zakonima te zemlje – prisustvovala i dva službenika ureda tužilaštva. Prilikom tog pretresa porodica je, prema tužilaštvu, imala uvid u celokupni proces kao a po završetku pretrage su joj dostavljene kopije svih zaplenjenih dokumenata. Tužilaštvo takođe ukazuje da će u okviru redovne procedure obelodanjivanja dokaza sav zaplenjeni materijal biti dostavljen optuženom.

Veće je zaključilo da nema dokaza koji upućuju da su bilo koja prava optuženog "značajno" prekršena tokom drugog, martovskog pretresa, da bi se uopšte moglo razmatrati odbacivanje optužnice. Prvi pretres, ukazuje se u odluci, izvele su snage NATO u potrazi za dokumentima o preostalim haškim beguncima, te on nema nikakvog uticaja na prava optuženog u ovom postupku. Stoga je pored odbacivanja zahteva za obustavu postupka odbačen i Karadžićev zahtev da se komandi NATO naloži da preda dokumente zaplenjene tokom prvog pretresa.