HAG/DEN HAAG | 30.01.2014.

NE ZNA KO SU UBICE, ALI ZNA DA SU SE "OTELI KONTROLI"

Jovan Kevac iz Ključa na suđenju Radovanu Karadžiću tvrdi da su za ubistvo oko 100 muškaraca u selu Biljani 10. jula 1992. godine odgovorni "pojedinci koji su se oteli kontroli". Kevac odbacuje sugestije tužilaštva da je on komandovao operacijom u Biljanima, što je "zaboravio" da spomene u izjavi koju je dao Karadžićevoj odbrani

Svjedoka odbrane Jovana Kevca Karadžić je predstavio kao prijeratnog člana Skupštine opštine Ključ, a od njegove vojne karijere je spomenuo samo da je uoči rata bio pridodat 820. nastavnom centru JNA u Banjaluci. U pisanoj izjavi odbrani Kevac je tvrdio da srpske vlasti u Ključu nisu planirale i naredile etničko čišćenje nesrpskog stanovništva. Naveo je, također, da su za ubistvo oko 100 Muslimana u Biljanima 10. jula 1992. godine odgovorni "pojedinci koji su se oteli kontroli".

Tužiteljica Karolin Edžerton/Carolyn Edgerton je u unakrsnom ispitivanju sugerisala svjedoku da je u izjavi odbrani "namjerno" izostavio neke važne detalje iz svoje vojničke karijere, uključujući i to da je kao komandant bataljona Ključke brigade bio nadređen Marku Adamoviću i Marku Samardžiji, osuđenim za zločin nad muslimanskim zarobljenicima u Biljanima. Tužiteljica je predočila dokument VRS u kojem se navodi da je Kevac komandovao operacijom u Biljanima.

Kevac, međutim, tvrdi da to nije tačno. Kaže da je u julu 1992. godine bio "komandant bataljona u formiranju" što, po njemu, znači da nije imao komandnu odgovornost. Za komandanta bataljona je, kaže, imenovan tek krajem avgusta.

Odgovarajući na pitanja tužiteljice Kevac je priznao da je u jutarnjim satima 10. jula radio vezom razgovarao sa Samardžijom, ali poriče da mu je Samardžija tom prilikom rekao da se nešto čudno dešava. Razgovor je, koliko se sjeća, bio kratak i Samardžiji je samo rekao da pošalje svoje ljude kućama, nakon što policija dođe u selo.

Kevac je, dalje, rekao da ga je Samardžija iste večeri obavijestio da je u Biljanima bilo ubistava, ali ne i ko ih je izvršio i koliko je ubijenih. Pošto tvrdi da ništa od toga nije znao, optužba smatra da je logično zaključiti da on zapravo ne zna ko su "pojedinci koji su se oteli kontroli", kojima je pripisao ubistva. Kevac, pak, tvrdi da je naknadno čuo priče da su ubistva izvršili pripadnici paravojnih grupa, ali to, dodaje, "nije utvrđeno". Slične "priče" Kevac je čuo i o tome da su počinioci zločina u Biljanima uhapšeni i odvedeni u Banjaluku gdje im navodno suđeno, ali za to – kako je na kraju priznao – nema nikakvih dokaza.

Karadžić je u dodatnom ispitivanju pokušao da "popravi utisak", postavljajući svjedoku sugestivna, nedozvoljena pitanja, tako da mu je sam Kevac u jednom času rekao: "Predsjedniče, već ste u pitanju dali odgovor". Nakon što je završio iskaz Kevac je zatražio da se pozdravi sa "svojim predsjednikom", ali mu predsjedavajući sudija Kvon/Kwon to nije dozvolio. Ipak,dok su sudije izlazile iz sudnice, Kevac je doviknuo optuženom: "Doviđenja, gospodine predsjedniče, nek' vas bog čuva…"