NJUJORK/NEW YORK | 26.12.1998.

NA METI: "VISOKI ZVANIČNICI I ODRASLI ČLANOVI PORODICA"

Savet bezbednosti razmatra nove, "precizno ciljane", sankcije protiv SRJ zbog nepoštovanja obaveza prema haškom Tribunalu

Ako protiv SR Jugoslavije, zbog upornog ignorisanja obaveza prema haškom Tribunalu - budu uvedene nove sankcije, one će ovog puta zaobići "obične građane" i pogoditi direktno one koji su najodgovorniji za kreiranje politike koja je od SRJ - kako je to nedavno formulisala predsednica Međunarodnog suda, Gabrijela Kerk Mekdonald (Gabrielle Kirk McDonald) - napravila "državu-odmetnika od međunarodne pravde" i "utočište optuženih za ratne zločine".

Prema nacrtu rezolucije Saveta bezbednosti, koji ovih dana razmatran na proširenom sastanku Kontakt grupe u Njujorku, svim "visokim zvaničnicima SRJ koji su odgovorni za odbijanje saradnje sa Tribunalom", zabranio bi se ulaz na - ili tranzit preko - teritorije svih zemalja -članica UN, što će reči ukupno 185 država. Istovremenu, sve članice UN bi bile dužne da "zamrznu fondove i finansijska sredstva" pomenutih "viših zvaničnika SRJ", koji se eventualno nalaze u njihovim bankama ili drugim finansijskim institucijama. No, to ne bi bilo sve: iste mere zabrane ulaska i zamrzavanja računa važile bi I za "odrasle članove porodica viših zvaničnika." Spisak sankcionisanih "viših zvaničnika i odraslih članova njihovih porodica" bi, prema nacrtu rezolucije kojim raspolaže SENSE, sačinio generalni sekretar UN "u konsultacijama sa Tribunalom".

Navedene mere bi stupile na snagu nepreciziranog "dana X", ukoliko dan pre tog roka generalni sekretar UN, takođe "u konsultacijama sa Tribunalom", ne obavesti Savet bezbednosti da je SRJ preduzela "konkretne i nepovratne korake" da ispuni zahteve iz rezolucije: predaja "Vukovarske trojke", usklađivanje unutrašnjeg zakonodavstva sa obavezama prema Tribunalu i puna saradnja u "kosovskoj istrazi". Mere bi bile ukinute sledećeg dana pošto generalni sekretar UN, uz obaveznu konsultaciju sa predsednicom Tribunala, podnese Savetu bezbednosti izveštaj da je SRJ ispunila sve navedene zahteve.