HAG/DEN HAAG | 28.09.2016.

MLADIĆEVOJ ODBRANI DOZVOLJENA ŽALBA

Odbrani Ratka Mladića dozvoljeno ulaganje žalbe na odluku Pretresnog veća iz jula ove godine kojom je kao neosnovan odbačen njen zahtev za garancijama pravičnog suđenja i poštovanje pretpostavke nevinosti optuženog.

Pretresno veće sudije Orija/Orie odbilo je danas zahtev odbrane Ratka Mladića za preispitivanje odluke iz jula ove godine kojom je odbačen njen podnesak u kojem su se tražile "garancije pravičnog suđenja i poštovanje pretpostavke nevinosti optuženog." Istovremeno odbrani je dozvoljeno ulaganje takozvane interlokutorne žalbe, budući da je Pretresno veće zaključilo da bi pitanja koja su branioci pokrenuli u vezi uloge pravnih savetnika koji su učestvovali u donošenju presude Karadžiću mogla uticati na pravičnost i ekspeditivnost suđenja i predstavljati osnov za žalbu na eventualnu osuđujuću presudu Mladiću. To su, inače, dva uslova za izdavanje "sertifikata" za ulaganje takozvanih interlokutornih žalbi kojima se osporavaju odluke, a ne presude, Pretresnih veća.

Odbrana bivšeg komandanta Glavnog štaba VRS je, podsetimo, tvrdila da su pravičnost suđenja i pretpostavka nevinosti optuženog dovedeni u pitanje činjenicom da je nekoliko pravnih savetnika veća koje je u martu ove godine presudilo Radovanu Karadžiću, sada angažovano da pomaže veću koje će doneti presudu Mladiću. Po odbrani, mnogi paragrafi iz presude Karadžiću su osuđujući i za Mladića. Kao primer, odbrana ukazuje da se u dva paragrafa presude Karadžiću navodi da je Mladićevo učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu dokazano van razumne sumnje.

Ostaje da se vidi da li će i kako žalba odbrane uticati na rokove koje je Pretresno veće odredilo za okončanje suđenja bivšem komandantu Glavnog štaba VRS, optuženom za dvostruki genocid i druge zločine počinjene tokom rata u BiH.