HAG/DEN HAAG | 09.08.2015.
Sledeće sedmice u Tribunalu

MLADIĆEVA SUPRUGA KAO "SVEDOK ALIBIJA"

Gde je Ratko Mladić bio i šta je radio između 14. i 17. jula 1995. – u jeku masovnih egzekucija zarobljenih muslimanskih muškaraca u području Srebrenice? Veštaci odbrane osporavaju ekspertize tužilaštva o razaranjima verskih i istorijskih spomenika i o presretnutim komunikacijama između štabova VRS

U ponedeljak se, nakon tronedeljne letnje sudske pauze, nastavlja suđenje Ratku Mladiću, bivšem komandantu Glavnog štaba VRS, optuženom za genocid i druge zločine koje su snage pod njegovom komandom počinile tokom rata u BiH.

Branioci su za sledeću sedmicu najavili iskaze tri svedoka: dvojice veštaka odbrane i Bosiljke Mladić, supruge optuženog generala. Njena kratka pisana izjava ograničava sena Mladićev boravak u Beogradu u vreme masovnih ubistava u Srebrenici, od večeri 14. do jutra 17. jula 1995. Prema toj izjavi Mladić je odmah po dolasku otišao na "neke sastanke", sledećeg dana se sastao sa predsednikom Miloševićem i stranim diplomatama, da bi 16. jula najpre bio kum na jednoj svadbi a zatim posetio Vojno medicinsku akademiju (VMA) gde se sastao sa više ljudi i obavio jedan telefonski razgovor sa Glavnim štabom u kojem, navodi supruga, "nije izdavao nikakva naređenja". Tokom boravka u Beogradu Mladić, tvrdi supruga, nije imao na raspolaganju nikakva sredstva za komunikacije i nije izdavao naređenjapotčinjenima u Glavnom štabu VRS.

Demobilisani pukovnik inžinjerije Dragić Gojković pojaviće se u ulozi veštaka za razaranje verskih i istorijskih spomenika za koja se tereti Mladić. Gojković je na zahtev odbrane pripremio opsežan ekspertski izveštaj o zadacima i ulozi inžinjerije Vojske Republike Srpske od 1992. do 1995. godine u kojem negira da su inžinjerijske jedinice bile angažovane u rušenjima objekata u područjima u kojima nisu vođene borbe. Njegovim izveštajem Mladićeva odbrana nastoji da pobije nalaze ekspertize Andraša Ridlmajera/Riedlmayer, veštaka optužbe za otomansku baštinu Balkana.

Konačno, na spisku svedoka za sledeću sedmicu je i Mile Došenović, koji će kao veštak odbrane za komunikacije pobijati dokaze optužbe o razgovorima između štabova i zapovednika VRS koje su tokom rata, a posebno tokom srebreničke operacije u julu 1995, presreli pripadnici prislušnih službi Armije i MUP BiH.