HAG/DEN HAAG | 27.05.2011.

MLADIĆEVA OPTUŽNICA POTVRĐENA, SUDIJE IMENOVANE

Potvrđen prijedlog izmjena optužnice protiv Ratka Mladića koji je tužilaštvo podnijelo u maju prošle godine, a odmah potom imenovane i sudije Pretresnog vijeća koje će voditi postupak protiv bivšeg komandanta Glavnog štaba VRS, u sljedećem sastavu: Christof Fluge iz Njemačke, Alfons Ori iz Holandije i Bakone Moloto iz Južnoafričke Republike

Holandski sudija Alfons Ori/Orie je potvrdio prijedlog izmjena optužnice protiv Ratka Mladića koji je tužilaštvo podnijelo u maju prošle godine. To znači da će se bivši komandant Glavnog štaba VRS po dolasku u Hag izjasniti po navodima nove optužnice koja ga u 11 tačaka tereti za ista djela kao i bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića: dvostruki genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja.

Tužilaštvo je, naime, nakon početka suđenja Karadžiću podnijelo zahtjev za izmjenu "operativne" optužnice protiv Mladića kako bi je uskladilo sa sudskom praksom i novim dokazima do kojih je tužilaštvo došlo od 2002. godine, kada su dvije Mladićeve optužnice iz juna i novembra 1995. godine spojene u jednu. Na taj način optužnica je trebala biti usklađena sa Karadžićevom što bi, u slučaju da je Mladić uhapšen ranije, omogućilo da se djelomično ili u cjelosti njihovi predmeti spoje u jedan.

Po novoj, sada potvrđenoj optužnici, Mladić i Karadžić su bili ključne ličnosti četiri udružena zločinačka poduhvata. Prvi zločinački poduhvat bilo je etničko čišćenje sa ciljem nasilnog i trajnog uklanjanja bosanskih Muslimana i Hrvata sa velikih dijelova teritorije BiH, koje je u osam opština doseglo razmjere genocida. Navodi u preostala tri udružena zločinačka poduhvata se odnose na kampanju terora nad civilnim stanovništvom Sarajeva; uzimanje osoblja UN za taoce u maju i junu 1995. godine, kao i genocid u Srebrenici u julu iste godine.

Istovjetno kao u optužnici protiv Karadžića, optužbe za genocid su razdvojene u dvije odvojene tačke. Prva tačka se odnosi na 1992. godinu i ona obuhvata osam bosansko-hercegovačkih opština: Bratunac, Foču, Ključ, Kotor Varoš, Prijedor, Sanski Most, Vlasenicu i Zvornik. Druga tačka genocida pokriva period od jula do novembra 1995. godine i odnosi se na ubistvo više od 7.000 muslimanskih muškaraca i dječaka, kao i nanošenje teških fizičkih i psihičkih patnji hiljadama žena, djece i staraca prisilno preseljenih iz srebreničke enklave.

Uprkos tome što je broj tačaka sa prethodnih 15 smanjen na 11 u novoj optužnici ostaju nepromijenjeni opseg i suština optužbi za koje se Mladić tereti. Predloženim izmjenama se zapravo samo dopunjavaju i pojašnjavaju optužbe koje se tiču individualne krivične odgovornosti optuženog i preciznije se opisuje karakter njegove komandne odgovornosti.

Neposredno nakon što je nova optužnica potvrđena, potpredsjednik Tribunala sudija Mehmet Ginej/Guney je, u odsutnosti predsjednika Patrika/Patrick Robinsona, imenovao tročlano vijeće koje će suditi Ratku Mladiću. U tom vijeću će sjediti sudije Kristof Fluge/Christoph Flugge iz Njemačke, Alfons Ori/Alphons Orie iz Holandije i Bakone Justice/Džastis Moloto iz Južnoafričke Republike.