HAG/DEN HAAG | 02.07.2012.

MLADIĆEVA ODBRANA TRAŽI ODLAGANJE TRI SVEDOČENJA

Advokat Branko Lukić traži da se odloži svedočenje ili, alternativno, unakrsno ispitivanje Dejvida Harlanda, Ričarda Daneta i Jozefa Kingorija zbog kasnog obelodanjivanja velike količine materijala i pošto se veće još nije izjasnilo o tužiočevom zahtevu za uvođenje u spis transkripta prethodnih iskaza svedoka i pratećih dokaza

Odbrana bivšeg komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića traži odlaganje svedočenja nekadašnjeg šefa civilnog sektora misije UN u Bosni i Hercegovini Dejvida/David Harlanda, britanskog generala Ričarda Danata/Richard Dannat i vojnog posmatrača UN Jozefa Kingorija. Alternativno, odbrana traži da se odloži unakrsno ispitivanje tih svedoka čiji su iskazi predviđeni za prve dve sedmice izvođenja dokaza tužilaštva od 9. do 20. jula ove godine.

Tužilaštvo je predvidelo da Harland, Danat i Kingori svedoče na osnovu prethodnih izjava i transkripata sa suđenja na kojima su već dali iskaz a koji su predloženi na usvajanje u spis. Veće, međutim, još nije odlučilo o tim zahtevima kao ni o prigovorima odbrane. Mladićev branilac Branko Lukić je ukazao da će odluka veća "direktno uticati na način i obim priprema" odbrane za unakrsno ispitivanje tih svedoka kao i na dužinu trajanja ispitivanja.

Preuranjenim svedočenjem Harlanda, Danata i Kingorija krši se pravo optuženog na pravično suđenje, ukazuje odbrana, naglašavajući još jednom da nema dovoljno vremena da se pripremi za unakrsno ispitivanje svedoka.

Odbrana nema prigovora da bolničarka Kristina Šmic/Christina Schmitz i bivši pripadnik holandskog bataljona Elko Koster/Eelco svedoče u prve dve nedelje tužiočevog postupka budući da su poslednji na listi svedoka. Međutim, odbrana napominje da su i u njihovom slučaju pojedini relevantni dokumenti sadržani u nedavno obelodanjenim materijalima tužilaštva. Takođe, odbrana nije uložila prigovor na svedočenja dvojice preživelih masakra u selu Grabovica kod Kotor Varoši 1992. i na farmi Barnjevo u julu 1995. godine, Elvedina Pašića i svedoka zaštićenog pseudonimom RM 255.

U pismu koje je uputila veću i tužilaštvu, odbrana je još jednom naglasila da je "nerazumno" početi sa izvođenjem dokaza tužilaštva i da je "potrebno odlaganje" kako bi se rešili "ozbiljni problemi u pripremi" proistekli iz načina obelodanjivanja.