HAG/DEN HAAG | 28.11.2011.

MLADIĆEV ODGOVOR NA PREDLOG ZA SAŽIMANJE OPTUŽNICE

Branilac Ratka Mladića smatra da odbrana ne treba da se izjašnjava o predlogu tužilaštva za sažimanje optužnice. Ono što ih brine je zahtev tužioca da i pored sažimanja izvodi dokaze o incidentima koji su isključeni iz optužnice, ako ti dokazi ukazuju na nameru optuženog. Takvo sažimanje, po braniocu, ne skraćuje vreme potrebno odbrani da odgovori na tužiočeve dokaze

Branko Lukić, branilac Ratka Mladića, smatra danije na odbrani da se izjašnjava o tužiočevom predlogu za sažimanje optužnice koja bivšeg komandanta Glavnog štaba VRStereti za genocid i druge zločine u Bosni i Hercegovini. Prema pravilima na koja se poziva branilac Branko Lukić, "glavnu ulogu" u tom procesu imaju tužilaštvo i Veće.

Tužilaštvo je, u skladu sa nalogom veća, 18. novembra podnelo predlog za sažimanje Mladićeve optužnice. Po tom predlogu, broj incidenata navedenih u optužnici biće bitno smanjen, ali će broj tačaka i suština optužbi ostati isti. Naime, tužilaštvo i dalje namerava da izvodi dokaze o Mladićevoj odgovornosti za sve četiri komponente optužnice: etničko čišćenje u 15 opština Bosne i Hercegovine, kampanju terora nad Sarajevom, uzimanje osoblja UN za taoce u maju i junu 1995. godine i genocid u Srebrenici u julu te godine.

Mada ne namerava da se izjašnjava o predloženim izmenama, odbrana je iznela stav o zahtevu tužioca da može izvoditi dokaze i o incidentima od kojih je odustao, ukoliko oni "ukazuju na postojanje namere optuženog" da se počine zločini. Ako bi veće udovoljilo takvom zahtevu, navodi branilac, odbrana bi morala da pobija te dokaze a vreme potrebno za unakrsno ispitivanje svedoka optužbe i izvođenje Mladićevih dokaza se ne bi bitno smanjilo. Optužnica, ističe branilac, mora da optuženom jasno stani na znanje za šta se tereti, kako bi on mogao da na to odgovori.

Ukoliko Veće ipak odluči da odobri tužilaštvu da može izvoditi dokaze i o incidentima isključenim iz optužnice, odbrana traži da se to ograniči na potvrđivanje činjenica i uspostavljanje "obrasca ponašanja optuženog", ali samo ako takvi dokazi neće voditi "osudi optuženog" za zločine izbačene iz optužnice. Odbrana takođe traži da tužilaštvo najavi izvođenje tih dokaza na vreme kao i da se optuženom omogući da iznese dodatne argumente i uloži dopunske prigovore.

Odbrana je tražila od veća da prilikom donošenja odluke ima u vidu da "sažimanje neće umanjiti vreme" potrebno odbrani da odgovori na tužiočev slučaj, unakrsno ispita svedoke i vodi svoj dokazni postupak.