21.03.2017.

MLADIĆ TRAŽI "UPUT" ZA RUSKU KLINIKU

U alarmantno intoniranom podnesku odbrana ukazuje na naglo pogoršanje zdravstvenog stanja bivšeg komandanta Glavnog štaba VRS i traži da se optuženi iz humanitarnih i medicinskih razloga pod hitno uputi na ispitivanja i lečenje u Rusiju.

Zdravstveno stanje optuženog Ratka Mladića se naglo pogoršalo početkom marta ove godine, pojavom novih simptoma koji, prema odbrani, ukazuju na ekstremno povećani rizik od moždanog ili srčanog udara.Odbrana zbog toga traži da se Mladić - iz humanirarnih i medicinskih razloga - privremeno oslobodi iz pritvora u kojem čeka na izricanje presude (najavljeno za novembar ove godine) i uputi na lečenje u rusku kliniku čiji je naziv redigovan u danas objavljnenom podnesku. Redigovani su, takođe, i svi podaci o konkretnim medicinskim problemima optuženog generala.

Koliko se može razumeti iz redigovanog podneska, Mladić je sredinom ovog meseeca prebačen u hašku bolnicu Bronovo, ali je nejasno da li je i dalje u njoj, ili je vraćen u Pritvorsku jedinicu UN. Pre otprilike četiri godine, Mladić se na raspravi javno zahvalio svima - "od čistačice do vlasnika Bronova" - koji su mu, kako je rekao, spasili život budući da je u Hag došao "s jednom nogom u grobu."

Ne zna se da li se Mladić u međuvremenu predomislio u pogledu nege koja mu je pružena u Hagu, ali u podnesku se navodi da su trojica ruskih specijalista koji su 2015. godine posetili optuženog izrazili "ozbiljnu zabrinutost kvalitetom medicinske nege i propustima u dijagnostici i terapiji".Medicinsko osoblje Pritvorske jedinice UN i specijalisti iz bolnice Bronovo se, čak, optužuju za "odstupanje od ili kršenje profesionalnih standarda."

Za razliku od neadekvatnog tretmana u holandskoj bolnici, ruska klinika za koju odbrana traži "uput" Pretresnog veća će osigurati "detaljnu kliničku i laboratorijsku kontrolu Mladićevog stanja i seriju instrumentalnih pretraga..." kojima će se smanjiti rizici od neželjenog ishoda

Pored zaključaka trojice ruskih specijalista koji su 2015. posetili Mladića i mišljenja troje srpskih lekara koji su proučili njegovu medicinsku dokumentaciju, podnesku odbrane pridodat je i dopis Ambasade Ruske Federacije u Holandiji, u kojem se potvrđuje spremnost da se Mladić primi na lečenje, kao i da se prihvate svi uslovi privremenog boravka na slobodi koje propiše Pretresno veće.

Odbrana zloslutno upozorava Tribunal na rizik da Mladić doživi sudbinu Slobodana Miloševića koji je umro u pritvoru dok je čekao odluku o sličnom zahtevu za lečenje u Rusiji.