HAG/DEN HAAG | 18.12.2013.

MLADIĆ TRAŽI DOZVOLU ZA ŽALBU NA OBAVEZUJUĆI NALOG

Nezadovoljni obavezujućim nalogom kojim se Ratku Mladiću nalaže da svedoči na suđenju Radovanu Karadžiću, branioci traže dozvolu da ulože žalbu na tu odluku kako bi sprečili mogućnost da optuženi general inkriminiše sebe tokom eventualnog svedočenja

Branioci Ratka Mladića zatražili su dozvolu da ulože žalbu na obavezujući nalog od 11. decembra kojim je bivšem komandantu Glavnog štaba Vojske Republike Srpske naloženo da svedoči u dokaznom postupku odbrane Radovana Karadžića. U suprotnom, Mladiću preti optužba za nepoštovanje suda.

Prema Pravilniku o dokazima i postupku veće može odobritizahtev za ulaganjem takozvane interlokutorne žalbe ukoliko se osporavana odluka odnosi na pitanje koje bimoglo značajno da utiče na pravičnost i ekspeditivnost postupka ili ishod suđenja. Drugi uslov za odobravanje zahteva jeste da bi eventualna hitna odluka Žalbenog veća mogla suštinski da unapredi postupak.

Branioci smatraju da su zadovoljena oba ova uslova. Primoravanjem Mladića da svedoči sudije ga, tvrdi odbrana, dovode u poziciju da potencijalno inkriminiše sebe, usled čega može da izgubi garantovanu zaštitu prava optuženog u postupku koji se vodi protiv njega. Osim toga veće, smatra odbrana, nije dobro procenilo da li Mladićevo zdravstveno stanje dozvoljava svedočenje, pošto se obavezujući nalog poziva na nalaz da je Mladić u mogućnosti da prati sopstveno suđenje. Po braniocima, praćenje sopstvenog suđenja i svedočenje na poziv Karadžića "nije ista stvar".

Odbrana, dalje, ističe da bi hitnom odlukom Žalbenog veća mogla biti sprečena pravna šteta koja bi nastala kršenjem Mladićevog prava da ne inkriminiše sebe i ne svedoči na svoju štetu. Ukoliko bi Mladić bio primoran da svedoči i tom prilikom nehotice inkriminisao sebe, naneta šteta bi, po odbrani, bila nenadoknadiva zbog međusobne povezanosti ta dva procesa. Budući da neki tužioci rade u oba predmeta, odbrana veruje da saznanja koja steknu tokom Mladićevog svedočenja ne bi mogla da ostanu ograničena samo na Karadžićev slučaj. Branioci, zbog toga, traže obustavu izvršenja obavezujućeg naloga i dozvolu za ulaganje interlokutorne žalbe.