HAG/DEN HAAG | 10.10.2016.

MLADIĆ TRAŽI DISKVALIFIKACIJU TROJICE SUDIJA ŽALBENOG VEĆA

Sudije Meron, Ađus i Pokar su, navode branioci bivšeg komandanta Glavnog štaba VRS, u izjavama i presudama uveliko prejudicirali krivicu optuženog, te ih - zbog "razumne bojazni od pristrasnosti" - treba isključiti iz Veća koje odlučivati o žalbi odbrane na (ne)pravičnost suđenja i (ne)poštovanje pretpostavke nevinosti optuženog

Nakon što je prošle sedmice predsednik Tribunala odredio sastav petočlanog veća koje će razmatrati žalbu odbrane Ratka Mladića na odluku Pretresnog veća da odbaci njen zahtev za "garancijama pravičnog suđenja i poštovanja pretpostavke nevinosti optuženog", branioci bivšeg komandanta Glavnog štaba VRS su danas podneli zahteve za diskvalifikaciju čak trojice sudija Žalbenog veća.

Sudije Teodor/Theodor Meron, Karmel Ađus/Carmel Agius i Fausto Pokar/Pocar su, navodi se u podnescima branilaca Branka Lukića i Miodraga Stojanovića, u izjavama koje su davali kao predsednici Tribunala i u presudama Pretresnog i Žalbenog veća u čijem su donošenju učestvovali, uveliko prejudicirali krivicu optuženog.

U podnesku kojim se traži diskvalifikacija sudije Merona, kao dokaz prejudiciranja citiraju se njegove izjave iz 2003. godine kada je rekao da je misija Tribunala da sudi "najodgovornijima za najteže zločine... posebno Karadžiću i Mladiću", kao i da posao suda neće biti okončan dok se Karadžić i Mladić "ne privedu pravdi". Niko, navode branioci, ne poziva "da se nevini privode pravdi", i taj izraz jasno "implicira krivicu".

U slučajevima sudija Ađusa i Pokara, krivica optuženog Mladića je, po odbrani, prejudicirana u presudama u čijem su donošenju učestvovali. Ađus je vodio suđenje sedmorici oficira vojske i policije bosanskih Srba optuženih za srebrenički genocid, dok je Pokar predsedavao Žalbenim većem koje je potvrdilo prvostepenu osuđujuću presudu "Srebreničkoj sedmorki". U podnescima kojima traže njihovu diskvalifikaciju, branioci navode brojne nalaze kojima se, kako tvrde, prejudicira Mladićeva krivica. Na primer, nalaz da je zločinački plan potekao iz "najvišeg ešalona Glavnog štaba VRS" uključujući Mladića, da je on bio "centralna, pokretačka snaga ubilačkog poduhvata", kao i da je igrao značajnu ulogu u udruženom zločinačkom poduhvatu prisilnog premeštanja stanovništva. Pored ostalog, u podnesku se navodi se da je u prvostepenoj presudi Ljubiši Beari, načelniku za bezbednost Glavnog štaba VRS, bliskost sa Mladićem uzeta za otežavajuću okolnost.

Sve to, smatra odbrane, može kod "razumnog posmatrača stvoriti bojazan od pristrasnosti zbog prejudiciranja", što je osnov za diskvalifikaciju sudija.

Pored trojice osporavanih, u sastavu tribunalovoh Žalbenog veća su još i sudije Liu Daćun/Daqun i Barton Hol/Burton Hall.