HAG/DEN HAAG | 03.06.2011.

MLADIĆ ODLOŽIO IZJAŠNJAVANJE O "GNUSNIM" OPTUŽBAMA

Tokom prvog pojavljivanja pred Tribunalom bivši komandant Glavnog štaba VRS se pravio da ne zna za šta je optužen i od čega se 16 godina skrivao, pa je zatražio odlaganje izjašnjavanja o krivici dok se ne upozna sa "gnusnim optužbama" koje mu se stavljaju na teret i "monstruoznim rečima" kojima se one opisuju. Naredno pojavljivanje pred sudom zakazano za 4. jul.

General Ratko Mladić je danas u svom prvom pojavljivanju pred Tribunalom odbio da se izjasni o krivici po 11 tačaka optužnice kojima se tereti za genocid i druge zločine u BiH. Pravilnik tribunala predviđa novo izjašnjavanje u roku od 30 dana, pa je predsedavajući sudija Alefons Ori/Alphons Orie naredno pojavljivanje optuženog u sudnici zakazao za 4. jul ove godine.

Upitan da li je dobio optužnicu i da li je upoznat sa njenim sadržajem, bivši komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske je rekao da su mu dostavljeni određeni materijali, ali da ih nije čitao i da mu je u pritvorskoj bolnici privremeni branilac Aleksandar Aleksić pokazao dva lista papira optužnice. Demantovao ga je, međutim, branilac Aleksić koji je rekao da je sa optuženim pročitao celu optužnicu, koja inače na srpskom jeziku ima 40 strana, i da "ni u jednom trenutku nije stekao utisak" da Mladić nije svestan optužbi koje mu se stavljaju na teret. Na pitanje da li želi da mu se cela optužnica pročita u sudnici, optuženi je odgovorio: "Ne, ne želim da mi se čita optužnica ni u jednom slovu, ni u jednoj rečenici".

Ipak, bio je primoran da sasluša za šta ga tužilac tereti, budući da je veće odlučilo da "i zbog optuženog i zbog javnosti" na današnjem zasedanju pročita sažetak optužnice. Predsedavajući sudija je u dvadesetak minuta u kratkim crtama naveo da je general Mladić u 11 tačaka optužen za dvostruki genocid, zločine protiv čovečnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja koje je počinio učešćem u četiri udružena zločinačka poduhvata. Prvi i, kako se navodi u optužnici, "sveobuhvatni" udruženi zločinački poduhvat bilo je etničko čišćenje sa ciljem nasilnog i trajnog uklanjanja bosanskih Muslimana i Hrvata sa velikih delova teritorije BiH, koje je u osam opština doseglo razmere genocida. Navodi u preostala tri udružena zločinačka poduhvata se odnose na kampanju terora nad civilnim stanovništvom Sarajeva; uzimanje osoblja UN za taoce u maju i junu 1995. godine, kao i genocid u Srebrenici u julu iste godine.

Tokom čitanja rezimea, optuženi je odmahivao glavom, naročito kada se pominjao genocid u Srebrenici a kada je čitanje okončano, pravio se da prvi put čuje za šta se tereti. Ispalo je, tako, da se 16 godina skrivao i bežao od međunarodne pravde... a da zapravo nije ni znao za šta je optužen?! Naveo je da želi "dobro da pročita gnusne optužbe" koje mu se stavljaju na teret i "monstruozne reči" kojima se opisuju zločini iz optužnice poput ubistava, progona, istrebljenja, deportacija, mučenja, silovanja, napada na civilno stanovništvo i njihovog terorisanja ili uzimanja pripadnika UN za taoce. Mada je tvrdio da mu za to treba više od mesec dana, sudija Ori ga je obavestio da pravila tribunala predviđaju odlaganje izjašnjavanja do roka od 30 dana i, "pošto nije ponuđen dobar razlog da tako i ne bude", zakazao ponovljeno izjašnjavanje o krivici za 4. jul ove godine u 10 časova.

Mladićje, inače, u sudnicu ušao sa kačketom u obliku šapke i pre zauzimanja pozicije na optuženičkoj klupi napravio pokret rukom koji je trebalo da liči na vojničko salutiranje. Godine skrivanja i odsustvo lekarske nege su očigledno učinili svoje, tako da penzionisani general otežano govori, mada je dobro uspevao da artikuliše svoje stavove, poput onog da pred sudom "ne brani Ratka Mladića već srpski narod i zemlju". Potvrdno je, međutim, klimao glavom kada ga je sudija Ori podsetio da je optužen on, kao pojedinac, i savetovao mu da na to usredsredi svoju odbranu.

O zdravstvenim problemima je, na zahtev optuženog, bilo reči na zasedanju zatvorenom za javnost. Osim što je rekao da se prema njemu postupalo "ljudski i dostojanstveno", pitanja predsedavajućeg sudije o okolnostima hapšenja i uslovima u pritvoru je koristio da govori o drugim stvarima, kao na primer "da nije ubijao Muslimane kao Muslimane i Hrvate kao Hrvate, a da ne ubija ni danas u Libiji" i na kraju dodao: "Želim da živim i doživim slobodu".

Ostaje da se vidi hoće li slobodu zaista dočekati, pošto to nije pošlo za rukom jednom broju njemu podređenih oficira koji su pred tribunalom zbog zločina u BiH, uključujući granatiranje Sarajeva i genocid u Srebrenici, osuđeni na višegodišnje zatvorske kazne, uključujući i nekoliko doživotnih.