HAG/DEN HAAG | 10.09.2008.

MILUTINOVIĆ NA PRIVREMENOJ SLOBODI

Pretresno veće odobrilo zahtev odbrane da bivši predsednik Srbije zbog “hitnih i ozbiljnih” medicinskih razloga danas otputuje u Beograd i vrati se Pritvorsku jedinicu UN nakon tri sedmice

Pretresno veće sudije Bonomija/Bonomy je odobrilo zahtev odbrane da bivši predsednik Srbije Milan Milutinović bude pušten na slobodu zbog “hitnih i ozbiljnih” medicinskih razloga. Mada se prvobitno protivio zahtevu odbrane, tužilac nije uložio žalbu na odluku veća, pa će Milutinović
u Beograd otputovati danas, a povratak je planiran za tri nedelje - 2. oktobra ove godine.

Optuženi će na privremenoj slobodi boraviti pod striktnim uslovima 24-časovnog nadzora koji podrazumeva stalno prisustvo dva policajca u njegovoj neposrednoj blizini. Pasoš će morati da ostavi u srpskom Ministarstvu pravde i neće smeti da napušta mesto boravka, osim prilikom odlazaka u medicinsku ustanovu u kojoj će mu pomoć biti ukazana.

Milutinović je i u decembru prošle godine pušten na privremenu slobodu, takođe iz humanitarnih razloga. Zajedno sa još petoricom visokih političkih, vojnih i policijskih zvaničnika Srbije tereti se za ubistva i deportacije albanskih civila sa Kosova 1999. godine. Suđenje je posle dve godine okončano 27. avgusta, a presuda će, kako je najavio predsedavajući sudija, biti doneta “što je pre moguće”.