HAG/DEN HAAG | 29.06.2004.

MILAN BABIĆ OSUDJEN NA 13 GODINA ZATVORA

Dve godine kraća kazna koju je predložilo tužilaštvo, po oceni sudija, ne bi ispunila svrhu kažnjavanja i ne bi zadovoljila pravdu

Zaključujući da preporuka tužilaštva da se Milan Babić osudi na najviše 11 godina zatvora “ne ispunjava svrhu kažnjavanja niti zadovoljava pravdu”, Pretresno veće je bivšem političkom lideru Srba u Hrvatskoj izreklo kaznu od 13 godina zatvora.

Sudije nisu prihvatile tvrdnje optužbe i odbrane da je Milan Babić 1991. i 1992. godine imao samo “ograničenu ulogu” u udruženom zločinačkom poduhvatu, sa ciljem nasilnog i trajnog uklanjanja nesrpskog stanovništva sa delova hrvatske teritorije na kojima je proglašena takozvana Republika Srpska Krajina. Mada nije bio glavni pokretač tog poduhvata, Babić je, podseća se u obrazloženju presude, izabrao da ostane na vlasti, pružajući značajnu podršku kampanji progona nesrpskih civila, obezbedjujući neophodnu finansijsku, materijalnu, logističku i političku pomoć vojnom zauzimanju teritorije hrvatske Krajine i držeći zapaljive nacionalističke govore koji su podsticali na nasilje.

Težina zločina progona na političkim, rasnim i verskim osnovama i Babićev rukovodeći položaj su, po sudijama, otežavajuće okolnosti. S druge strane, pri odmeravanju kazne su, kako je naglašeno, uzete u obzir i značajne olakšavajuće okolnosti. Na prvom mestu je Babićeva “značajna i kontinuirana saradnja sa tužilaštvom, uz velike rizike po njega i njegovu porodicu.” Slede, zatim, Babićeva dobrovoljna predaja, njegovo priznanje krivice i prihvatanje odgovornosti, kao i ispoljeno iskreno kajanje zbog zločina u kojima je učestvovao.

Odnos izmedju otežavajućih i olakšavajućih okolnosti sudije su izrazile kaznom koja je dve godine duža od one koje su zajednički preporučili optužba i odbrana. Ovo je, inače, tek treći slučaj u dosadašnjoj praksi Tribunala da se optuženom koji je priznao krivicu izrekne teža kazna od maksimalne koju preporuči tužilaštvo. To se, prethodno, dogodilo Momiru Nikoliću, za kojeg je tužilaštvo preporučilo 15 do 20 godina zatvora a veće mu izreklo 27, kao i Draganu Nikoliću, osudjenom na 23 godine zatvora uprkos predlogu tužilaštva za najviše 15 godina zatvora.

U ostalih 14 presuda optuženima koji su zaključili sporazume o priznanju krivice, sudije su u šest slučajeva prihvatile predlog tužilaštva, a osmorici “pokajnika” su izrekli blaže kazne od onih koje je tražila optužba.