HAG/DEN HAAG | 05.10.2015.

MENJANJE DOKAZA ILI "KOMPLETNA SLIKA" O NAPADIMA NA SARAJEVO?

U unakrsnom ispitivanju tužilac ukazivao da je ekspertkinja odbrane za balistiku, Zorica Subotić, dokaze koji su izvedeni na suđenju Ratku Mladiću menjala, prećutkivala ili prilagođavala potrebi da ospori odgovornost vojske bosanskih Srba za artiljerijske napade na sarajevske civile, a ona odgovara da je iznela sve informacije sa ciljem da veće upozna sa "kompletnom slikom"

U tri ekspertska izveštaja i iskazu na suđenju Ratku Mladiću veštakinja odbrane za balistiku Zorica Subotić je nastojala da ubedi sudije u nevinost vojske kojom je komandovao optuženi za artiljerijske napade na civile u Sarajevu tokom četvorogodišnje opsade. Sugerisala je da se radilo o insceniranim incidentima, podmetnutim bombama, žrtvama koje su odnekud donete ili, ako su granate zaista ispaljene, da su došle sa položaja Armije BiH. Tužilac je u unakrsnom ispitivanju nastojao da ospori njene ključne primedbe i sugestije.

Sugerisao je da je svedokinja dokaze prilagođavala potrebi da ospori navode optužnice o odgovornosti vojske bosanskih Srba za granatiranje Sarajeva i da je u tu svrhu čak namerno menjala ili prećutkivala nalaze istražnih timova bosanske policije i Unprofora. Primera radi, u nekim situacijama je navodila da je pravac severa na skicama istražnih timova pogrešno označen, pa je, po njoj, zbog toga pogrešno utvrđeno mesto ispaljenja na srpskim položajima. Tužilac, s druge strane, ukazuje da pravac doleta uopšte nije utvrđivan putem pomenutih skica, već na osnovu uvida u kratere granata.

Budući da je u izveštajima i iskazu procenjivala verodostojnost svedoka optužbe, predsedavajući sudija Ori/Orie je podsetio da je to posao Pretresnog veća a ne veštaka koji daju iskaze na poziv strana. Uloga veštaka je da se bave samo onim za šta su stručni, u slučaju Zorice Subotić balistikom vatrenog i hladnog oružja, te da dokaze prezentovane tokom suđenja koriste samo u tu svrhu.

Ispitujući o incidentu u kojem je u redu za vodu na Dobrinji 12. jula 1993. godine ubijeno 13 a ranjeno 14 građana Sarajeva, optužba ukazuje da je ekspertkinja u isto vreme tvrdila da je granatu ispalila Armija BiH, kao i da se komanda jedne od njenih jedinica nalazila u blizini. Tužilac je pitao da li tako postavljeni dokazi sugerišu da je bosanska strana gađala svoju komandu ili je svedokinja naprosto želela da, ako se dokaže da je granata ispaljena sa srpskih položaja, napravi "odstupnicu" za svoju tezu navodeći da je gađan legitimni vojni cilj. Ona odgovara da nije želela ništa da sugeriše već samo da je iznese sve informacije koje ima i tako predstavi "kompletnu sliku".

Na dan napada na Dobrinju 12. jula 1993. godine komandant Sarajevsko-romanijskog korpusa Stanislav Galić, pred Tribunalom osuđen na doživotnu kaznu zatvora, izdao je naređenje da se neprijatelju koji je "u rasulu" nanesu "što veći gubici" u sklopu operacije "Lukavac 93". Granatiranje reda za vodu, smatra tužilac, počinila je vojska bosanskih Srba u sklopu pomenute operacije, a svedokinja sugestiju odbacuje kao paušalnu.

Iskaz Zorice Subotić nastavlja se sutra.