HAG/DEN HAAG | 15.12.2004.

MEĐUNARODNI SUD NENADLEŽAN U SLUČAJU "SCG PROTIV NATO"

Jednoglasno prihvaćeni argumenti zemalja-članica NATO da SRJ - u trenutku pokretanja spora - nije bila članica UN i Medjunarodnog suda, kao ni potpisnica Konvencije o genocidu

Medjunarodni sud u Hagu, najviša pravna instanca UN, proglasio se danas nenadležnim za razmatranje slučaja koji je, protiv osam zemalja-članica NATO, aprila 1999. godine pokrenula tadašnja SR Jugoslavija a nastavila sadašnja SCG. Jednoglasnu odluku 15 sudija u slučaju "SCG protiv Belgije" pročitao je predsednik Medjunarodnog suda, kineski sudija Ši/Shi, navodeći da su identične odluke donete i u slučajevima SCG protiv Kanade, Francuske, Nemačke, Italije, Holandije, Portugalije i Velike Britanije.

Medjunarodni sud je prihvatio osnovni argument kojim su zemlje-članice NATO osporavale njegovu nadležnost: da u aprilu 1999., kada je pokrenula spor o "zakonitosti upotrebe sile", SRJ nije bila članica UN i Medjunarodnog suda, kao ni potpisnica Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida, na koju se Beograd u svom zahtevu poziva, tvrdeći da je NATO bombardovanjem Jugoslavije počinio genocid.

Zanimljivo je da je SRJ istim argumentom - da tada nije bila članica UN, Medjunarodnog suda i Konvencije o genocidu - pokušala 2002. da se izbori za reviziju jedne prethodne odluke kojom je najviši svetski sud potvrdio svoju nadležnost u slučaju "BiH protiv SRJ", koji se takodje zasniva na Konvenciji o genocidu. Taj zahtev je, medjutim, odbijen u februaru prošle godine, pošto je Medjunarodni sud većinom glasova (10:3) presudio da prijem SRJ u UN 1. novembra 2000. nije nikakva "nova činjenica" koja bi mogla da retroaktivno promeni specifičan odnos koji je izmedju 1992. i 2000. postojao izmedju Jugoslavije i UN, Medjunarodnog suda i Konvencije o genocidu.

Početak usmene rasprave i izvodjenja dokaza u slučaju "BiH protiv SCG" je, u medjuvremenu, zakazan za 27. februar 2006.