HAG/DEN HAAG | 13.03.2013.

LAZAREVIĆ BI PERIŠIĆEVIM STOPAMA - TUŽILAC NE DA

Odbrana zahteva oslobađanje generala Vladimira Lazarevića optužbi za pomaganje i podržavanje proterivanja kosovskih Albanaca navodeći da, kao i u slučaju Momčila Perišića, nema dokaza o "konkretnoj usmerenosti" njegovih dela na počinjenje zločina. Tužilac, međutim, odgovara da nalaze Perišićeve presude treba odbaciti jer odstupaju od dosadašnje sudske prakse i "podrivaju poštovanje međunarodnog prava" i "suprotni su interesima pravde"

Treći dan žalbene rasprave u predmetu "kosovske četvorke" bivših srpskih zvaničnika obeležio je neuobičajeno oštar poziv tužioca Žalbenom veću kojim predsedava kineski sudija Liu da ignoriše deo konačne presude generalu Momčilu Perišiću kojim se takozvana konkretna usmerenost na vršenje zločina proglašava neophodnim elementom za osudu za pomaganje i podržavanje. Tužilac Markusen/Marcussen je u oštro intoniranom izlaganju naveo četiri "ubedljiva razloga" zbog kojih u budućim presudama takve nalaze Žalbenog veća američkog sudije Merona treba odbaciti.

Prvo, u žalbenoj presudi Perišiću se usvaja novi kriterijum "konkretne usmerenosti" koji ne postoji u običajnom međunarodnom pravu. Drugo, pogrešno se tumači dosadašnja dosledna sudska praksa Žalbenih veća. Treće, uvode se "nedefinisani koncepti" koji dovode do poteškoća u primeni prava i, četvrto, nalazi presude "podrivaju poštovanje međunarodnog humanitarnog prava" i "suprotni su interesima pravde". Drugim rečima, optužba od ovog i svih narednih žalbenih i pretresnih veća traži da nalaz o "konkretnoj usmerenosti" tretiraju kao incident koji odstupa od dosadašnjih pravila i odbace njegovu dalju primenu.

Priliku da se na žalbenoj raspravi za kosovske zločine "obračuna" sa nalazima oslobađajuće presude Perišiću za pomaganje i podržavanje zločina u BiH i Hrvatskoj tužiocu je dala odbrana bivšeg komandanta Prištinskog korpusa VJ Vladimira Lazarevića, osuđenog na 15 godina zatvora za pomaganje i podržavanje udruženog zločinačkog poduhvata sa ciljem proterivanja albanskog stanovništva 1999. godine. Njegovi branioci smatraju da bi, primene li se na njegov slučaj nalazi Perišićeve presude, i on bio oslobođen. Jer, po njima, nema dokaza da su naređenja koja je izdavao podređenim jedinicama i njegovo delovanje na Kosovu bili "konkretno usmereni" na činjenje zločina, pa tako nema govora o pomaganju direktnim počiniocima.

Branioci su uvereni da će i Lazarević "dočekati pravdu" jer "samo pružanje pomoći" potčinjenim jedinicama ne znači da je odgovoran za njihove zločine. Povrh toga, branioci smatraju da su pokreti albanskog stanovništva bili rezultat straha od NATO bombardovanja i borbi vojske i policije sa OVK, a ne kampanje nasilja koje su združene srpske snage bezbednosti preduzimale protiv civila.

Nakon Lazarevićevih branilaca danas i izlaganja odbrana Nikole Šainovića i Nebojše Pavkovića ranije ove sedmice, sutra će biti saslušana argumentacija policijskog generala Sretena Lukića.