HAG/DEN HAAG | 06.09.2012.

KRAMPOVI, LOPATE, KRV I SUZE

Ivo Atlija u završnici iskaza na suđenju Ratku Mladiću opisao rane koje je vidio na tijelima ubijenih u napadu srpskih snaga na selo Briševo i druge prijedorske zaseoke. "Izgledale su kao velike posjekotine dužine od deset do trideset centimetara, s raspuknutim tkivom… kao da je neko u njih udarao krampovima i lopatama" – rekao je svjedok ne uspijevajući da zaustavi suze

U nastavku unakrsnog ispitivanja bosanskog Hrvata Ive Atlije odbrana Ratka Mladića je ukazivala da je svjedok lično vidio samo jedno ubistvo tokom napada srpskih snaga na selo Briševo 24. jula 1992. godine. Ukazivala je, dalje, da su to ubistvo počinili "četnici", a da su vojnici koje je svjedok tada vidio mogli biti pripadnici neregularnih snaga koji su "kupili uniforme na pijaci".

Pošto je svjedok u izjavi naveo da je prilikom sahranjivanja ljudi ubijenih u zaseoku Mlinari primijetio da su rane na nekim tijelima bile nepravilnog oblika - "kakve metak nije mogao da napravi" - odbrana je sugerisala da on nije stručnjak za balistiku niti medicinski obrazovan. Na insistiranje sudije Orija/Orie, Atlija je detaljno opisao rane koje je vidio na tijelima ubijenih, a koje su, kako je rekao, "izgledale su kao velike posjekotine dužine od deset do trideset centimetara, s raspuknutim tkivom kao da je po njemu neko udarao tvrdim predmetom".

Atlija kaže da je u neposrednoj blizini tih tijela vidio lopate i krampove, na kojima je bilo tragova krvi i ljudskog tkiva. Milanu Buzuku čije su tijelo pronašli u zaseoku Mlinari je bila smrskana glava. Pored nje se, nastavio je ne uspijevajući da zaustavi suze, vidio se iscurjeli mozak, a na mjestu gdje su trebale biti oči ostale su samo crne rupe.

Odbrana je nastojala da dokaže da su srpske snage imale vojno opravdan razlog za napad na Hambarine i druga sela u okolini Prijedora u ljeto 1992. godine. Branilac Branko Lukić je ukazivao da su stanovnici Hambarina bili dobro naoružani i da je u incidentu koji se dogodio neposredno uoči napada ubijeno i ranjeno nekoliko srpskih vojnika.

Atlija je odgovorio da je za taj incident doznao od mještana Hambarina, da je čuo da je bilo ranjenih i ubijenih na obje strane, ali da ne zna ko je prvi pucao. U izjavi istražiteljima je naveo da je napad na Hambarine posmatrao sa brda u blizini Briševa, kao i da je tih dana u programu prijedorskog radija više puta čuo ultimatum stanovništvu Hambarina – da predaju Aziza Ališkovića i grupu seljana inače će selo biti napadnuto i spaljeno.

Mladićev branilac je, između ostalog, sugerisao da su Srbi pozvali civile iz Hambarina da napuste selo kako bi mogli uhapsiti Ališkovića, da su to mnogi i učinili, te da su ih kasnije pozvali da se vrate. Svjedok je to potvrdio rekavši da je od mještana Hambarina koji su u Briševu potražili privremeno utočište čuo da su ih Srbi uvjeravali da im se ništa neće desiti ako se vrate, ali je kasnije saznao da je većina onih koji su se vratili bila "zlostavljana, ubijena ili odvedena u logore".