HAG/DEN HAAG | 08.10.2015.

KRAJ MARATONSKOG ISKAZA MLADIĆEVE VEŠTAKINJE

Desetodnevno svedočenje veštakinje za balistiku Zorice Subotić o artiljerijskim napadima na građane Sarajeva danas okončano, a na suđenju Ratku Mladiću sledi pauza do 19. oktobra. Krajem meseca predstoji iskaz još jednog veštaka za balistiku, Mileta Poparića, koji je na suđenju Karadžiću osporavao odgovornost srpskih snaga za snajperske napade na sarajevske civile

Svedočenje Zorice Subotić na suđenju Ratku Mladiću, koje je trajalo punih deset dana i proteglo se na tri radne sedmice, okončano je danas dodatnim pitanjima odbrane i optužbe. Ona je u Hag pozvana u svojstvu veštaka odbrane za balistiku sa namerom da opovrgne tužiočevu tezu po kojoj je namerno artiljerijsko ciljanje civilnih delova Sarajeva predstavljalo bitnu komponentu terora nad tim gradom od strane vojske bosanskih Srba tokom četvorogodišnje opsade. U istoj ulozi ranije se pojavila i na suđenju Radovanu Karadžiću.

Svedokinja je kritiku tužiočevih navoda iznela u tri ekspertska izveštaja – prvi se bavi minobacačkim napadima na civilne mete u Sarajevu, drugi je posvećen napadima na tržnicu Markale od 5. februara 1994. i 28. avgusta 1995. godine, a u trećem se analiziraju napadi modifikovanim avio bombama i zagovara njihova preciznost, nasuprot tužiočeve tvrdnje o izuzetno nepreciznom i razornom oružju. Sažet u jednu rečenicu, konačan zaključak njene analize je sledeći – vojska bosanskih Srba nije gađala civilne već vojne ciljeve u gradu, a vrlo često se dešavalo da su incidenti – poput obe eksplozije na Markalama – podmetnuti i inscenirani.

Tužilac je u unakrsnom ispitivanju između ostalog sugerisao da je svedokinja do zaključaka došla na osnovu pogrešnih premisa, odnosno da je dokaze iz istrage i izjave svedoka interpretirala na pogrešan način. Taj deo njenog iskaza danas je pokušao da "popravi" branilac Branko Lukić ukazujući na konkretne informacije iz dokumenata i svedočenja na koja se pozivala. Pored toga, ona je danas ukazala na greške koje su prilikom istrage artiljerijskih incidenata u gradu pravili timovi bosanske policije.

Komentarišući prvi napad na tržnicu Markale u februaru 1994. svedokinja je rekla da je, prema podacima koji su izneti na suđenju, radar Unprofora morao registrovati granatu ako je ona doletela sa srpskih položaja. Činjenica da se to nije desilo uklapa se u njenu u teoriju o tome da je granata podmetnuta i aktivirana sa zemlje. Danas, međutim, nije umela da odgovori na pitanje kako je radar tačno bio postavljen i da li je zaista morao zabeležiti let granate.

Optužba tvrdi da je pored artiljerijskih udara teror nad građanima Sarajeva vršen i upotrebom snajpera. Odgovornost Mladićeve vojske za taj segment terora negira u svojim izveštajima još jedan ekspert za balistiku – Mile Poparić, koji će se u sudnici pojaviti krajem oktobra.