HAG/DEN HAAG | 30.08.2012.

KRAJ ISKAZA O STRELJANJU U BILJANIMA

Zaštićeni svedok optužbe u unakrsnom ispitivanju opisao šta se dešavalo pre i posle streljanja oko 150 Muslimana u selu Biljani kod Ključa koje je on čudom preživeo. Ratko Mladić se "tiho i po propisima" konsultovao sa braniocem, zbog čega je pohvaljen, pa je uzvratio aplauzom

Zaštićeni svedok optužbe sa pseudonimom RM-010 juče je na suđenju Ratku Mladiću opisao kako je 10. jula 1992. godine preživeo streljanje oko 150 bosanskih Muslimana u selu Biljani kod Ključa. U današnjem unakrsnom ispitivanju branilac Miodrag Stojanović ga je, između ostalog, pitao šta se događalo nakon što je pobegao sa stratišta.

Svedok je rekao da se dva meseca krio po okolnim šumama i da je oko 10. septembra organizovanim konvojem napustio Ključ i otišao u Travnik, gde se nakon nekog vremena prijavio u Armiju BiH jer "nije imao kud da ide". U vojsci je ostao do kraja rata, a branilac je naglasio da mu je ta pitanja postavio jer je u jučerašnjem iskazu tvrdio da od posledica incidenta koji je preživeo i danas oseća strah, a već nakon kratkog vremena se prihvatio oružja. Svedok je, doduše, rekao da tokom boravka u Armiji BiH "manje-više nije dužio nikakvo naoružanje".

Ukazujući da su se na području Ključa Muslimani prvi organizovali, branilac je sugerisao da su njihove paravojne jedinice u proleće 1992. godine izvršile napad na kolonu JNA u povlačenju i, potom, na srpsku policijsku patrolu. U tim napadima poginulo je šest vojnika i jedan policajac. Svedok je rekao da je za te incidente čuo tek nekoliko meseci nakon što su se desili i da o njima ne zna mnogo.

Odgovarajući na pitanja o naoružavanju muslimanskog stanovništva, svedok je rekao da su neki od njih uoči rata u BiH nabavili automatske puške i to uglavnom od Srba koji su se vratili sa hrvatskog ratišta, a i sam je posedovao dve lovačke puške i jedan pištolj "ručne izrade". Dobar deo tog oružja, uključujući i svedokovo, predat je lokalnoj policiji. U dodatnom ispitivanju od strane tužiteljice Silvije D’Askoli/Silvia D’Ascoli, svedok je objasnio da je naoružanje predato nakon pretnji policije da će, ako se to ne učini, cela sela biti "granatirana i očišćena". Poziv je, kaže, važio za Muslimane, ali ne i za Srbe kojima je prethodno u više navrata oružje organizovano deljeno.

Ratko Mladić se u sudnici iz dana u dan ponaša sve pristojnije. Nakon brojnih upozorenja koje mu je veće ranije uputilo zbog glasnih i neprimerenih komentara, optuženi je danas u centru pažnje bio samo u jednoj situaciji. Prekinuo je, naime, unakrsno ispitivanje svedoka zahtevom da se savetuje sa svojim braniocem, što mu je i odobreno. Kada su konsultacije završene, predsedavajući sudija Ori/Orie je pohvalio Mladića jer je sve uradio po propisanoj proceduri – zatražio razgovor sa braniocem i obavio ga "zadovoljavajuće glasno", odnosno bez mnogo buke. Optuženi je potom aplaudirao, mada je ostalo nejasno kome je aplauz uputio – da li sebi jer je bio tih ili sudiji zato što ga je pohvalio.

U nastavku današnjeg zasedanja na klupu za svedoke je izveden svedok sa pseudonimom RM-018, ali je njegov iskaz u potpunosti zatvoren za javnost.