HAG/DEN HAAG | 20.07.2012.

KOJI OBLIK ODGOVORNOSTI ZA GOTOVINU I MARKAČA?

Ako bi Gotovina i Markač u žalbenom postupku bili oslobođeni krivice za artiljerijski napad na krajinske gradove ili za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu, treba li ih proglasiti odgovornim po komandnoj odgovornosti ili za pomaganje i podržavanje zločina? Tužilaštvo ima rok do 10. avgusta ove godine na zahtev Žalbenog veća odgovori na ta hipotetička pitanja, kako bi sudijama pomoglo u "pravičnom razrešenju" žalbenog postupka

Žalbeno veće je naložilo tužilaštvu da se izjasni da li smatra da hrvatske generale Antu Gotovinu i Mladena Markača treba proglasiti odgovornim po komandnoj odgovornosti ili za pomaganje i podržavanje zločina, u slučaju da budu oslobođeni optužbi za artiljerijski napad na civilno stanovništvo ili za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu sa ciljem trajnog proterivanja srpskog stanovništva iz Krajine. Podnesak tužilaštva treba da bude dostavljen do 10. avgusta, a potom se do 31. avgusta očekuje odgovor odbrana Gotovine i Markača.

Bivši zapovednik Zbornog područja Split Ante Gotovina i komandant specijalne policije Mladen Markač su u aprilu prošle godine proglašeni krivim za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu i osuđeni na kazne od 24 i 18 godina zatvora. Cilj tog poduhvata je, prema presudi, između ostalog ostvaren neselektivnim granatiranjem Knina, Obrovca, Benkovca i Gračaca u okviru operacije Oluja u leto 1995. godine. Odbrane su se žalile na presudu, tražeći od Žalbenog veća da poništi "proizvoljni" nalaz o postojanju udruženog zločinačkog poduhvata, koji se, po njima, zasniva na "nedokazanim argumentima".

U današnjem nalogu Žalbeno veće se poziva na prethodnu pisanu i usmenu argumentaciju strana o mogućnostima za osudu po alternativnim oblicima odgovornosti. Po oceni veća, "dodatna uputstva" na tu temu bi pomogla sudijama u "pravičnom razrešenju" žalbenog postupka. Od tužilaštva se očekuje da ukaže da li "preostali nalazi Pretresnog veća" zadovoljavaju pravni standard koji potvrđuje postojanje alternativnih oblika odgovornosti.

Kako se ne bi pomislilo da ova neuobičajena hipotetička pitanja tužilaštvu nagoveštavaju da je oslobađajuća presuda hrvatskim generalima "gotova stvar", Žalbeno veće naglašava da današnji nalog "ni na koji način ne izražava stav sudija o žalbi Gotovine i Markača".