20.05.2016.

KO (NE)MOŽE PISATI PRESUDU RATKU MLADIĆU?

Ukazujući da je Ratko Mladić praktično već proglašen krivim presudom koja je u martu ove godine izrečena Radovanu Karadžiću, odbrana upozorava protiv uključivanja pravnih savetnika veća koje je presudilo bivšem predsedniku Republike Srpske u savetnički tim koji će pomagati sudijama pri odlučivanju o generalovoj krivici ili nevinosti

Alarmirana saznanjem da je deo tima pravnih savetnika Raspravnog veća koje je nedavno donelo presudu u predmetu Radovana Karadžića angažovan da pomaže veću koje će presuditi Ratku Mladiću, odbrana bivšeg komandanta Glavnog štaba vojske bosanskih Srba traži garancije pravičnog suđenja i poštovanja pretpostavke nevinosti optuženog ili da se, u suprotnom, postupak proglasi ništavnim.

Budući da su pomagali sudijama u analizi izloženih dokaza i pisanju presude Karadžiću, pravni savetnici veća bi - upozorava se u podnesku odbrane - mogli da zaključke do kojih su došli u tom predmetu svesno ili nesvesno preneti i na Mladićev slučaj i tako uticati na sudije koji se na njih oslanjaju.

Presudom koja je 24. marta ove godine izrečena Radovanu Karadžiću praktično je proglašen krivim i Ratko Mladić, smatra njegova odbrana i navodi da se samo u sažetku te presude generalovo ime pominje čak 24 puta. U toj se presudi, dalje, zaključuje da je Mladić bio učesnik u svim udruženim zločinačkim poduhvatima za koje je osuđen Karadžić, te da je delio njegov cilj trajnog uklanjanja bosanskih Muslimana i Hrvata sa teritorija na koje su pretendovali Srbi.

Pravo optuženog na pravično suđenje i pretpostavku nevinosti je, smatra odbrana, kompromitovano uključivanjem pravnih savetnika Karadzićevog veća u tim koje će odlucivati o presudi Mladiću.

Odbrana zahteva garancije da će Mladićeva prava biti zaštićena tokom većanja o presudi. U tom cilju, odbrana traži potvrdu da ni jedan pravni savetnik koji je radio u Karadžićevom predmetu nije bi, nije i neće biti uključen u tim koji će razmatrati presudu Mladiću. Pored toga, traži se i potvrda da niko ko je radio na Karadžićevoj presudi nije o tome razgovarao sa onima koji rade na presudi Mladiću.

Alternativno, odbrana traži da joj se na uvid stave kopije dokumenata koje su pre preuzimanja dužnosti u Mladićevom veću potpisali angažovani pravni savetnici, kao i detaljan opis svih napora koje je veće u ovakvoj situaciji preduzelo kako bi zaštitilo prava optuženog.

U suprotnom, budući da se veće već oslonilo na pomoć pravnih savetnika iz Karadžićevog predmeta, odbrana traži da se postupak proglasi ništavnim.